//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Quetzal De Brix wins top race

Quid De Belle Vue (Charles Camillleri) winning the last race of the day (Photo Malta Racing Club)

Quid De Belle Vue (Charles Camillleri) winning the last race of the day (Photo Malta Racing Club)

As expected, the class Premier race and the two semi-final races from the Assikura Championship for class Gold trotters were the main attraction during the 8th meeting of the season which was held yesterday afternoon at the Marsa Racetrack. This programme consisted of eight races all for trotters. The class Premier race was run on a long distance of 3140m metres and was won by French Quetzal De Brix driven by Clint Vassallo.

Sixteen horses took part in the class Premier race. Quetzal De Brix was the fastest trotter at first, opening a small lead from Quad Censerie (Charles Farrugia) and P.A. Surprise (Lorraine Cunningham). With a lap to go it was Quad Censerie (Charles Farrugia) which took the lead, however with 500m to go Farrugia’s horse ran out of steam and was overtaken once again by Quetzal De Brix (Clint Vassallo) which went ahead to register its first win of the season from Quad Censerie. Pronostic De Neige (Michael Axisa) and Ripsos De Fa (Ivan Bilocca). The winner clocked an average time of 1.17.3” per kilometer. For Clint Vassallo this was its second win of the day.

From the two class Gold semi-final races held on a short distance of 2140m ten horses qualified for the final stage. In the first semi-final, Noel Baldacchino put Swedish Power To Be in front with a lap to go. This trotter was unchallenged during the last 1000 metres and secured its second win in a row and in Malta by a length from Magic Broline (Clint Vassallo). Madrileno (Mario Fenech), Made In Hoff (Charles Camilleri) and Palazio Valterne (David Ellul) followed behind in that order.

A keen tussle between three trotters developed in the final straight of the second class Gold semi-final. It was Swedish Royal In, under the guidance of one of its owners, Gozitan Marco Debono, which grabbed its second consecutive win and of the season from Lover Roc (Jesmond Attard) and Quefi Des Caillons (Michael Ellul). Qurieux Du Ponchet (Clint Vassallo) and Energitj (Carl Caruana) also progressed to the final stage.

The other races on yesterday’s card were reserved for class Gold, Silver and Bronze trotters. In the normal class Gold race, Sensei (Noel Baldacchino) upped its pace from the outside 700m from the finishing line. This Danish trotter gained its first win on the Maltese islands easily by two lengths and a half from Zalgado Transs R (Nicholas Bonello) and Peel And Stick (Eugenio Bondin). French newcomer Sirius De Bel Air (Owen Borg) ended in fourth place. It should be noted that the first two trotters in this race are both owned by Mr Angelo Bonello.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held on Friday evening. The first race should start at 6.30pm.


Yesterday’s winners.

Race 1. Class Bronze. Dist – 3140m. 1. Arcadie Lory (Clint Vassallo) – 1.19.4”

Race 2. Class Silver. Dist – 3140m. 1. Samuel De Riez (Rodney Gatt) – 1.18.7”

Race 3. Class Bronze. Dist – 3140m. 1. Speed Lilium (Brian Hili) – NTR

Race 4. Assikura Championship Semi Final. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Power To Be (Noel Baldacchino) – 1.15.8”

Race 5. Class Gold. Dist – 3140m. 1. Sensei (Noel Baldacchino) – 1.18.1”

Race 6. Assikura Championship Semi Final. Gold. Dist – 2140m. 1. Royal In (Marco Debono) – 1.15.9”

Race 7. Class Premier. Dist – 3140m. 1. Quetzal De Brix (Clint Vassallo) – 1.17.3”

Race 8. Class Silver. Dist – 3140m. 1. Quid De Belle Vue (Charles Camilleri) – 1.18.6”

Quetzal De Brix jirritorna ghas-success fil-Premier

Fost it-tigrijiet importanti li gew organizzati l-bierah wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa kien hemm iz-zewg semi finali mill-kampjonat Assikura ghal zwiemel tal-klassi Gold fuq distanza qasira ta’ 2140m. Dawn ghamlu parti mit-tmien laqgha tas-sena fuq tmien tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott. Dan il-progamm inkluda wkoll tigrija normali tal-aqwa klassi Premier fuq distanza maratona ta’ 3140m u li ntrebhet minn Quetzal De Brix misjuq minn Clint Vassallo.

B’kollox kienu sittax iz-zwiemel li grew fil-klassi Premier. Quetzal De Brix kien l-aktar ziemel b’sahhtu wara l-karozza tat-tluq waqt il-bidu ufficjali. Minnufih dan fetah vantagg zghir minn P.A. Surprise (Lorraine Cunningham) u Quad Censerie (Charles Farrugia). Madwar dawra mit-tmiem Farrugia pogga lil Quad Censerie quddiem izda 500m mill-linja finali dan beda jnaqqas mill-pass u dlonk inqabez ghal darba ohra minn Quetzal De Briz li baqa’ jigri b’konsistenza sat-tmiem biex ha l-ewwel rebha stagjonali. Dan mill-istess Quad Censerie, Pronostic De Neige (Michael Axisa) u Ripsos De Fa (Ivan Bilocca). Ir-rebbieh kellu medja ta’ 1.17.3” fil-kilometru. Ghal Clint Vassallo dan kien it-tieni success tal-programm.

Miz-zewg semi finali tal-klassi Gold, ghaxar zwiemel ghaddew ghall-finali. Fl-ewwel wahda, Noel Baldacchino talab lill-Izvediz Power To Be biex jibda jzid fil-pass madwar dawra mit-tmiem. Dan ma sab ebda diffikulta’ biex izomm il-kmand sal-linja finali biex b’distakk ta’ tul ha t-tieni rebha nfila u f’Malta minn Magic Broline (Clint Vassallo). Madrileno (Mario Fenech), Made In Hoff (Charles Camilleri) u Palazio Valterne (David Ellul) dahlu warajhom f’dik l-ordni.

It-tieni semi-finali mill-istess kompetizzjoni rat lill-favorit nett, l-Isvediz Royal In jiehu t-tieni rebha nfila meta misjuq minn wiehed mis-sidien tieghu, l-Ghawdxi Marco Debono. Kien grazzi ghal assalt erbgha fuq in-nahha ta’ barra 400m mit-tmiem li dan iz-ziemel irnexxilu jtemm rebbieh mit-Taljan Lover Roc (Jurgen Attard) u Quefi Des Caillons (Michael Ellul). Qurieux Du Ponchet (Clint Vassallo) u Energitj (Carl Caruana) kienu l-ahhar zewg zwiemel li ghaddew ghall-ahhar fazi.

Il-kumplament tat-tigrijiet kienu riservati ghal zwiemel mill-klassi Gold, Silver u Bronze. Fl-uniku tigrija normali tal-klassi Gold, Noel Baldacchino pogga lid-Daniz Sensei tlieta fuq in-nahha ta’ barra madwar 700m mit-tmiem. Dan mar quddiem ftit wara u minghajr tbatija rnexxilu jirregistra l-ewwel rebha fi gziritna b’zewg tulijiet u nofs quddiem il-Germaniz Zalgado Transs R (Nicholas Bonello). Peel And Stick (Eugenio Bondin) u d-debuttant Franciz Sirius De Bel Air (Owen Borg) kellhom ukoll wirja pozittiva. Ta’ min wiehed jinnota li l-ewwel zewg zwiemel f’din it-tigrija gejjin mill-istess stallel tas-sur Angelo Bonello mis-Siggiewi.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 3140m. 1. Arcadie Lory (C. Vassallo) Hin – 4.09.2” (1.19.4”) 2. Over Power (C. Debono) 3. Tap Tiara (N. Baldacchino) 4. Borups Mandy (J. Vassallo)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 3140m. 1. Samuel De Riez (R. Gatt) Hin – 4.07” (1.18.7”) 2. Roma M. (P. Galea) 3. Saphir Merite (J. Scerri) 4. Marcus Palema (C. Refalo)

III Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 3140m. 1. Speed Lilium (B. Hili) Hin – NTR 2. Energy Launcher (M. Mifsud) 3. Agadir (J. Vella) 4. Pema (Ch. Farrugia)

IV Tigrija. Semi Finali Kampjonat Assikura Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Power To Be (N. Baldacchino) Hin – 2.42.3” (1.15.8”) 2. Magic Broline (C. Vassallo) 3. Madrileno (M. Fenech) 4. Made In Hoff (C. Camilleri) 5. Palazio Valterne (D. Ellul)

V Tigrija. Klassi Gold. Dist – 3140m. 1. Sensei (N. Baldacchino) Hin – 4.05.2” (1.18.1”) 2. Zalgado Transs R (N. Bonello) 3. Peel And Stick (E. Bondin) 4. Sirius De Bel Air (O. Borg)

VI Tigrija. Semi Finali Kampjonat Assikura Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Royal In (M. Debono) Hin – 2.42.3” (1.15.9”) 2. Lover Roc (J. Attard) 3. Quefi Des Caillons (M. Ellul) 4. Qurieux Du Ponchet (C. Vassallo) 5. Energitj (C. Caruana)

VII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 3140m. 1. Quetzal De Brix (C. Vassallo) Hin – 4.02.8” (1.17.3”) 2. Quad Censerie (Ch. Farrugia) 3. Pronostic De Neige (M. Axisa) 4. Ripsos De Fa (I. Bilocca)

VIII Tigrija. Klassi Silver. Dist – 3140m. 1. Quid De Belle Vue (C. Camilleri) Hin – 4.06.7” (1.18.6”) 2. Sorcier d’Orient (K. Saliba) 3. Pegelas (R. Gatt) 4. Soft De La Vallee (C. Refalo)

Bold Eagle meghlub

Il-bierah wara nofsinhar fil-korsa ta’ Vincennes f’Parigi fi Franza saret l-edizzjoni 2016 tal-Gran Prix De Paris fuq distanza twila ferm ta’ 4125m. Hareg rebbieh in-Norvegiz Lionel f’idejn l-Izvediz Orjan Kihlstrom quddiem iz-ziemel tal-mument fid-dinja, Bold Eagle li kien misjuq mis-solitu Franck Nivard. Tagada Tagada (Matheu Abrivard) dahal warajhom f’dik l-ordni. B’hekk Bold Eagle naqas milli jilhaq rekord li kien twaqqaf aktar minn erbghin sena ilu minn Bellino II igifieri li jirbah il-Gran Prix d’Amerique, il-Gran Prix De France u l-Gran Prix De Paris fl-istess sena.

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives