//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Outsider Ourasi Diams triumphs in class Premier

Ourasi Diams (Anthony Fenech) winning the class Premier race on Sunday.

Ourasi Diams (Anthony Fenech) winning the class Premier race on Sunday.

Twelve trotters qualified for the final stage of the Assikura Championship for class Bronze which is being held on a short distance of 2140m. The three semi-finals of this competition were organized yesterday afternoon at the Marsa Racetrack and formed part of the 10th meeting of the year made up of eight races all for trotters. Yesterday’s card included also a class Premier race on a long distance of 3140m and which was won by the French outsider Ourasi Diams, under the guidance of Anthony Fenech.

Fifteen trotters lined up for the class Premier race. As expected in the top race, Italian favourite Overtaker By Sib (Marco Refalo) went in front with a lap to go and tried to open a small lead from Qui Sait (Rodney Gatt) and Rickshow (Charles Camilleri). However around 200m from the end, Overtaker By Sib ran out of steam and in the final straight was overtaken by Ourasi Diams (Anthony Fenech) which cruised to its first win of the year from Danish Nelson Derm (Anton Pace) and Qui Sait. French debutante Radjah De Venel (Salvu Vella) finished fourth. The first win of the season for Ourasi Diams was obtained in an average time of 1.16.1” per kilometer.

In the first class Bronze semi-final, a keen tussle between three trotters ensued in its last 200 metres. It was French Quitus Beauregard (Charles Camilleri) which gained its second win in a row by half length from Nisio MRS (Noel Baldacchino) and Uranium Des Arkads (Kurt Saliba). Quarborandum (Philip Calleja) also qualified for the final stage after ending in fourth place.

Quipson (Rodney Gatt) upped its pace midway through the final straight of the second class Bronze semi-final. This French trotter managed to pass the final post first easily by a length and a half from Quersis (Noel Baldacchino). Lord Indika (Clint Vassallo) and Dreamed Victory (Jason Zahra) followed home in that order.

In the third and last class Bronze semi-final, Swedish Janitor (Julian Farrugia) led all the way, however in the final straight this veteran trotter had to go all out in order to control the challenges of Voila Dry (Ivan Bilocca). Rayon De Soleil (Mark Mifsud) and Oleggio (Brian Camilleri) were the last two trotters that qualified for the final race of this championship.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held next Sunday. The first race should start at 1.30pm.

Yesterday’s winners

Race 1. Class Copper. Dist – 3140m. 1. Anice Du Chaillou (Frans Tanti) – 1.19.6”

Race 2. Class Silver. Dist – 3140m. 1. Razor Shadow (Nathaniel Barbara) – 1.17.7”

Race 3. Assikura Championship Semi Final. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Quitus Beauregard (Charles Camilleri) –
1.16.2”

Race 4. Class Silver. Dist – 3140m. 1. Rapide Du Matin (Noel Baldacchino) – 1.18.1”

Race 5. Assikura Championship Semi Final. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Quipson (Rodney Gatt) – 1.15.7”

Race 6. Class Silver. Dist – 3140m. 1. Rubis d’Olivier (Noel Baldacchino) – 1.17.1”

Race 7. Class Premier. Dist – 3140m. 1. Ourasi Diams (Anthony Fenech) – 1.16.1”

Race 8. Assikura Championship Semi Final. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Janitor (Julian Farrugia) – 1.16.1”

L-ewwel rebha tas-sena ghal Ourasi Diams

L-aktar tigrijiet importanti li saru l-bierah wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa kienu wahda tal-klassi Premier fuq distanza twila ta’ 3140m u tliet semi finali ghal zwiemel tal-klassi Bronze mill-kampjonat Assikura fuq distanza qasira ta’ 2140m. Dawn ghamlu parti mill-ghaxar laqgha tas-sena fuq tmien tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott.
It-tigrija Premier intrebhet minn Ourasi Diams misjuq minn Anthony Fenech.

Hmistax kienu z-zwiemel li grew fit-tigrija tal-klassi Premier. Tista tghid li matul l-ewwel elf metru tat-tigrija kienu diversi z-zwiemel li alternaw l-ewwel pozizzjoni bejnithom, fosthom Rickshow (Charles Camilleri), Super Otto (Matthew Farrugia) u l-favorit Overtaker By Sib (Marco Refalo). Dawra mit-tmiem, Overtaker By Sib rega prova jiehu l-kmand f’idejh, izda kif iz-zwiemel daru biex jaffrontaw id-dritta finali t-tigrija hadet svolta ohra u zviluppat f’taqtiegha bejn erba’ zwiemel. Kien l-outsider Ourasi Diams (Anthony Fenech) li b’attakk fuq in-nahha ta’ gewwa rnexxilu jaqsam il-linja finali l-ewwel. Dan minn Nelson Derm (Anton Pace) u Qui Sait (Rodney Gatt). Il-gdid Franciz Radjah De Venel (Salvu Vella) spicca warajhom f’dik l-ordni. Ghal Ourasi Diams din kienet l-ewwel rebha tas-sena f’medja ta’ 1.16.1” fil-kilometru.

Mit-tliet semi finali tal-klassi Bronze tnax –il ziemel ghaddew ghall-finali. L-ewwel wahda kienet ikkaratterizzata minn taqtiegha eccitanti bejn tliet zwiemel fid-dritta finali. Kien Quitus Beauregard (Charles Camilleri) li ha t-tieni rebha konsekuttiva mit-Taljan Nisio MRS (Noel Baldacchino) u Uranium Des Arkads (Kurt Saliba). Quarborandum (Philip Calleja) kien l-ahhar ziemel li ghadda ghall-finali minn din it-tigrija bi pjazzament fir-raba’ pozizzjoni.

Attakk mibdi f’nofs id-dritta finali tat-tieni semi finali mill-istess kompetizzjoni Bronze wassal lil Quipson (Rodney Gatt) biex jiehu l-ewwel rebha tas-sena tieghu. Dan facilment u b’tul u nofs vantagg minn Quersis (Noel Baldacchino). Lord Indika (Clint Vassallo) u Dreamed Victory (Jason Zahra) dahlu warajhom f’dik l-ordni wara li kellhom ukoll wirja pozittiva.

Fit-tielet u l-ahhar semi finali tal-klassi Bronze, il-Franciz Janitor (Julian Farrugia) okkupa l-ewwel pozizzjoni tul id-distanza kollha. Hu rregistra l-ewwel rebha stagjonali wara li fid-dritta finali xejjen l-isfida ta’ Voila Dry (Ivan Bilocca). Rayon De Soleil (Mark Mifsud) u Oleggio (Brian Camilleri) kienu l-ahhar zewg zwiemel li ghaddew ghall-finali.

Il-laqgha inkludiet ukoll tigrija tal-ponijiet bit-trott misjuqa minn tfal fuq distanza ta’ 200 metru. Din intrebhet minn She Is A Lady misjuqa minn Darnell Colombo.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 3140m. 1. Anice Du Chaillou (F. Tanti) Hin – 4.09.9” (1.19.6”) 2. Noli De Marray (P. Spiteri) 3. Mystic River (M. Falzon) 4. Buckens Stjarna (M. Tanti)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 3140m. 1. Razor Shadow (N. Barbara) Hin – 4.04” (1.17.7”) 2. Global Legislation (C. Calleja) 3. Reader JYL (N. Baldacchino) 4. Neo De Mira (J. Farrugia)

III Tigrija. Semi Finali Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Quitus Beauregard (C. Camilleri) Hin – 2.43” (1.16.2”) 2. Nisio MRS (N. Baldacchino) 3. Uranium Des Arkads (K. Saliba) 4. Quarborandum (Ph. Calleja)

IV Tigrija. Klassi Silver. Dist – 3140m. 1. Rapide Du Matin (N. Baldacchino) Hin – 4.05.3” (1.18.1”) 2. Speed Danover (C. Vassallo) 3. Remember Music (J. Farrugia) 4. Qadjar Turgot (M. Mifsud)

V Tigrija. Semi Finali Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist – 2140m.1. Quipson (R. Gatt) Hin – 2.42.1” (1.15.7”) 2. Quersis (N. Baldacchino) 3. Lord Indika (C. Vassallo) 4. Dreamed Victory (J. Zahra)

VI Tigrija. Klassi Silver. Dist – 3140m. 1. Rubis d’Olivier (N. Baldacchino) Hin – 4.02.1” (1.17.1”) 2. Sillon Du Breuil (M. Ellul) 3. Reprise Arriba (R. Gatt) 4. Count Of Life (C. Refalo)

VII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 3140m. 1. Ourasi Diams (A. Fenech) Hin – 3.58.9” (1.16.1”) 2. Nelson Derm (A. Pace) 3. Qui Sait (R. Gatt) 4. Radjah De Venel (S. Vella)

VIII Tigrija. Semi Finali Kampjonat Assikura. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Janitor (J. Farrugia) Hin – 2.42.8” (1.16.1”) 2. Voila Dry (I. Bilocca) 3. Rayon De Soleil (M. Mifsud) 4. Oleggio (B. Camilleri)

Tliet rebhiet ghal Noel Baldacchino

Id-disa’ laqgha tal-istagun li saret il-Gimgha fil-ghaxija fil-korsa tal-Marsa kienet tikkonsisti minn seba’ tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott fuq distanza maratona ta’ 3140m. Fl-assenza ta’ tigrijiet mill-oghla klassi, l-aktar mistennija kienu tnejn tal-klassi Gold u li ntrebhu minn Helacs Falo u Peanut Butter rispettivament. Noel Baldacchino temm l-ahjar sewwieq tas-serata bi tliet rebhiet.

Fl-ewwel tigrija tal-klassi Gold, Julian Farrugia beda jtella lill-Izvediz Helacs Falo fuq in-nahha ta’ barra dawra mit-tmiem. Dan ha l-kmand ftit metri wara u rnexxilu jakkwista l-ewwel rebha stagjonali minn Scarface Ringeat (Charles Camilleri) u l-gdid Franciz Soprano Du Lys (Noel Baldacchino). L.A. Tromb (Rodney Gatt) dahlet fir-raba’ pozizzjoni. Attakk mibdi 300m mit-tmiem tat-tieni tigrija Gold wassal lid-debba Zvediza Peanut Butter (Noel Baldacchino) biex tiehu l-ewwel success tas-sena. Dan minn Royal Dream (Neville Spiteri), Seabiscuit Noir (Rodney Gatt) u Pile Ou Face (Joe Schembri).

Il-programm inkluda wkoll tigrija tal-ponijiet shetland misjuqa minn tfal fuq distanza qasira ferm ta’ 200 metru. Kif mistenni, Daisy, ta’ Cherise Farrugia, kompliet ghaddejja bis-successi taghha.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 3140m. 1. Bob Wielinga (J. Zahra) Hin – 4.15” (1.21.2”) 2. Niko De Chamant (V. Fenech) 3. Sexy Deli Ulivi (N. Barbara) 4. Frida K. (M. Farrugia)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 3140m. 1. Coquihala (J. Farrugia) Hin – 4.08.8” (1.19.2”) 2. Absolutelymeadow (K. Saliba) 3. Teddy Brador (C. Camilleri) 4. New Carrolton (M. Fenech)

III Tigrija. Klassi Gold. Dist – 3140m. 1. Helacs Falo (J. Farrugia) Hin – 4.01.6” (1.16.9”) 2. Scarface Ringeat (C. Camilleri) 3. Soprano Du Lys (N. Baldacchino) 4. L.A. Tromb (R. Gatt)

IV Tigrija. Klassi Silver. Dist – 3140m. 1. Quent De Combourg (N. Baldacchino) Hin – NTR 2. Sound Of Silence (M. Fenech) 3. Tweed Tivoli (M. Mifsud) 4. Britt Buitenzorg (R. Gatt)

V Tigrija. Klassi Silver. Dist – 3140m. 1. Ollico Pellois (N. Baldacchino) Hin – 4.10.6” (1.19.8”) 2. Turbot De Renier (I. Bilocca) 3. Unika Slipper (C. Calleja) 4. Peggy Di Azzurra (S. Galea)
VI Tigrija. Klassi Gold. Dist – 3140m. 1. Peanut Butter (N. Baldacchino) Hin – 4.03.7” (1.17.6”) 2. Royal Dream (N. Spiteri) 3. Seabiscuit Noir (R. Gatt) 4. Pile Ou Face (J. Schembri)
VII Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 3140m. 1. Freddie Melon (M. Debono) Hin – 4.09.9” (1.19.6”) 2. Famous Faberge (J. Muscat) 3. Uranos (T. Demanuele) 4. Babel Fish (Sh. Portelli)

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives