//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Quefi Des Caillons triumphs in first final of season

Quefi Des Caillons, the winner of the Assikura Championship final. (Photo In-Nazzjon-Media.Link Communications)

Quefi Des Caillons, the winner of the Assikura Championship final. (Photo In-Nazzjon-Media.Link Communications)

The major event during yesterday’s 11th meeting which was held at the Marsa Racetrack was the Assikura Championship final for class Gold trotters on a short distance of 2140m. Yesterday’s programme consisted of nine races all for trotters. The class Gold final was won by French Quefi Des Caillons under the guidance of Michael Ellul.
Nine horses lined up for the most important race of the day. As expected, it was Swedish Energitj (Carl Caruana) which stormed ahead in the initial stages, opening a small lead from Magic Broline (Clint Vassallo) and Lover Roc (Jesmond Attard). With a lap to go Energitj was still going strong, however around 300m from the finishing line was unable to keep up the pace and started to slow down.

It was midway through the final straight when Energitj was overtaken by Quefi Des Caillons (Michael Ellul) and the latter secured its second win of the year from the two favourites, Power To Be (Noel Baldacchino) and Royal In (Marco Debono). Energitj finished fourth. After this final, Mr Andrew Grech, on behalf of the sponsors, presented the winning trophy to Michael Ellul, and Kurt Scicluna, the driver and owner respectively of the winning horse. Quefi Des Caillons clocked an average time of 1.15.1” per kilometer.

In the class Premier race of the day, Danish Ricardo Mols, driven by one of its owners, Philip Calleja, dashed strongly from the outside around 400m from the end and took the lead in the final straight. Ricardo Mols chalked up to its first win of the season and its second in Malta from French newcomer Ritz Du Bocage (Charlo’ Debono) and Retz Du Lys (Charlton Gauci). Smarty Jet (Marco Debono) followed behind in that order.

Sunday’s programme included also seven other trotting races reserved for horses coming from class Gold, Bronze and Copper. In the first class Gold race on the card, favourite Helacs Falo (Julian Farrugia) led all the way. This Swedish trotter was unchallenged during the mile distance and past the post first easily by three lengths from two mares, Carmen Sund (Noel Baldacchino) and Zizazimoko (Tony Demanuele). Turbulent (Shaun Portelli) finished fourth. For Helacs Falo this was its second win in a row.

A keen duel between two trotters, Madam Di Poggio (Julian Farrugia) and Quoi De Neuf Ici (Redent Magro) developed in the final straight of the second class Gold race. It was the latter which obtained its first win in Malta after that the photo finish was consulted by the racing stewards. Original Blue (Jean Claude Pace) and Phenix De La Roque (Ronald James) ended respectively in third and fourth place.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held next Saturday. This should start at 1.30pm.

Yesterday’s winners

Race 1. Class Copper. Dist – 1640m. 1. Pout De Quelaines (Kerstin Galea) – 1.16.9”

Race 2. Class Bronze. Dist – 1640m. 1. Sandrone (Jason Vassallo) – 1.16.2”

Race 3. Class Bronze. Dist – 1640m. 1. Seagarden’s Lady (Joseph Bartolo) – 1.15.1”

Race 4. Class Gold. Dist – 1640m. 1. Helacs Falo (Julian Farrugia) – 1.14”

Race 5. Class Bronze. Dist – 1640m. 1. Julian Port (Michael Ellul) – 1.15.9”

Race 6. Assikura Championship final. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Quefi Des Caillons (Michael Ellul) – 1.15.1”

Race 7. Class Bronze. Dist – 1640m. 1. Runway (Marco Debono) – 1.16.7”

Race 8. Class Premier. Dist – 1640m. 1. Ricardo Mols (Philip Calleja) – 1.14.3”

Race 9. Class Gold. Dist – 1640m. 1. Quoi De Neuf Ici (Redent Magro) – 1.15.5”

Quefi Des Caillons jirbah l-ewwel finali tas-sena

Misjuq minn Michael Ellul, il-Franciz Quefi Des Caillons rebah l-aktar tigrija importanti li saret il-bierah wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa. Din kienet il-finali tal-kampjonat Assikura ghal zwiemel tal-klassi Gold fuq distanza qasira ta’ 2140m. Din ghamlet parti mill-hdax –il laqgha tas-sena fuq disa’ tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott.
Disgha kienu z-zwiemel li hadu sehem fil-finali Gold, li kienet ukoll l-ewwel finali ghal dan l-istagun. Hekk kif inghata l-bidu ufficjali, kienu bosta z-zwiemel li ppruvaw imorru quddiem, ghalkemm kien Energitj (Carl Caruana) li ha l-kmand wara ftit metri.

Dan irnexxilu jiftah vantagg minimu minn Magic Broline (Clint Vassallo) u Lover Roc (Jesmond Attard). Madwar dawra mit-tmiem bdew ukoll izidu l-giri fuq in-nahha ta’ barra l-aktar zewg zwiemel kwotati, Power To Be (Noel Baldacchino) u Royal In (Marco Debono), li kienu gejjin minn zewg rebhiet infila f’dan il-kampjonat.
Minn naha l-ohra, ghalkemm Energitj kien ghadu jigri b’certu konsistenza, spicca jnaqqas mill-giri hekk kif iz-zwiemel daru biex jaffrontaw id-dritta finali. Kien f’dak il-mument li dan l-Izvediz inqabez minn Quefi Des Caillons (Michael Ellul) li ha t-tieni rebha stagjonali bi ftit minn Power To Be u Royal In. Energitj kellu jikkuntenta bir-raba’ pozizzjoni.

Fi tmiem din il-finali, Andrew Grech, f’isem l-isponsors, ippremja lil Michael Ellul u Kurt Scicluna, is-sewwieq u s-sid rispettivament taz-ziemel rebbieh. Quefi Des Caillons kellu medja ta’ 1.15.1” fil-kilometru.

Il-programm inkluda wkoll tigrija tal-klassi Premier fuq distanza qasira hafna ta’ mil. Hawnhekk, attakk mibdi matul l-ahhar 400m ta’ din it-tigrija wassal lid-Daniz Ricardo Mols (Philip Calleja) biex jiehu l-ewwel rebha stagonali u t-tieni wahda f’pajjizna. Dan quddiem id-debuttant Franciz Ritz Du Bocage (Charlo’ Debono), Retz Du Lys (Chartlon Gauci) u Smarty Jet (Marco Debono).

Il-kumplament tat-tigrijiet kienu riservati ghal zwiemel tal-klassi Gold, Bronze u Copper. Fl-ewwel minn zewg tigrijiet tal-klassi Gold, kif mistenni, il-favorit Helacs Falo (Julian Farrugia) iddomina tul id-distanza kollha. Dan qasam il-linja finali l-ewwel b’vantagg ta’ tliet tulijiet minn zewgt idwieb, Carmen Sund (Noel Baldacchino) u Zizazimoko (Tony Demanuele). Turbulent (Shaun Portelli) dahal fir-raba’ pozizzjoni. Ghal Helacs Falo din kienet it-tieni rebha konsekuttiva.

It-tieni tigrija mill-istess klassi kienet ikkaratterizzata minn dwell eccitanti fid-dritta finali bejn Madam Di Poggio (Julian Farrugia) u Quoi De Neuf Ici (Redent Magro). Wara konsultazzjoni mal-photo finish minn naha tal-gurija, kien Quoi De Neuf Ici li nghata l-ewwel rebha f’Malta, b’Original Blue (Jean Claude Pace) u Phenix De La Roque (Ronald James) jidhlu warajhom f’dik l-ordni.

Il-laqgha nkludiet ukoll tigrija tal-ponijiet shetland misjuqa minn tfal fuq distanza ta’ 200 metru. Din intrebhet minn Cindy ta’ Jordan Joe Gauci.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 1640m. 1. Pout De Quelaines (K. Galea) Hin – 2.06.1” (1.16.9”) 2. Umbra Hornline (J. Scerri) 3. Queen Streamline (R. Gatt) 4. Deli Du Ling (I. Galea)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 1640m. 1. Sandrone (J. Vassallo) Hin – 2.05” (1.16.2”) 2. Nouveaux De Vie (M. Sultana) 3. Babycaniholdyou (C. Grech) 4. Nasdaq Du Closet (E. Zerafa)

III Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 1640m. 1. Seagarden’s Lady (J. Bartolo) Hin – 2.03.2” (1.15.1”) 2. Agadir (J. Vella) 3. White Flame (D. Ellul) 4. Mind Your Head (N. Baldacchino)

IV Tigrija. Klassi Gold. Dist – 1640m. 1. Helacs Falo (J. Farrugia) Hin – 2.01.3” (1.14”) 2. Carmen Sund (N. Baldacchino) 3. Zizazimoko (T. Demanuele) 4. Turbulent (S. Portelli)

V Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 1640m. 1. Julian Port (M. Ellul) Hin – 2.04.6” (1.15.9”) 2. Classic Toll (N. Baldacchino) 3. U.S. Vanessa (K. Sciberras) 4. Rapnou Des Picanes (D. Ellul)

VI Tigrija. Finali Kampjonat Assikura. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Quefi Des Caillons (M. Ellul) Hin – 2.40.7” (1.15.1”) 2. Power To Be (N. Baldacchino) 3. Royal In (M. Debono) 4. Energitj (C. Caruana)

VII Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 1640m. 1. Runway (M. Debono) Hin – 2.05.8” (1.16.7”) 2. Akemi (R. Magro) 3. Tap Tiara (N. Baldacchino) 4. Seigneur Du Dropt (M. Sultana)

VIII Tigrija. Klassi Premier. Dist – 1640m. 1. Ricardo Mols (Ph. Calleja) Hin – 2.01.8” (1.14.3”) 2. Ritz Du Bocage (C. Debono) 3. Retz Du Lys (C. Gauci) 4. Smarty Jet (M. Debono)

IX Tigrija. Klassi Gold. Dist – 1640m. 1. Quoi De Neuf Ici (R. Magro) Hin – 2.03.9” (1.15.5”) 2. Madam Di Poggio (J. Farrugia) 3. Original Blue (J.C. Pace) 4. Phenix De La Roque (R. James)

“Impressjonat bl-ahhar 500m taz-ziemel” – Michael Ellul, sewwieq Quefi Des Caillons

Fi tmiem il-finali hadna wkoll il-kummenti ta’ Michael Ellul, is-sewwieq taz-ziemel rebbieh, fejn tenna li kien impressjonat bil-prestazzjoni ta’ Quefi Des Caillons, specjalment matul l-ahhar 500m. “Fl-ahhar gimghatejn iz-ziemel habbatna xi ftit u kellna nirreferu ghat-tabib darbtejn. Fortunatament irnexxilu jirkupra sew u jsib il-forma ghal din il-finali. Fil-bidu ma tantx stajt nghaggel bih biex imur quddiem ghax ma kellix numru fuq barra wara l-karozza, izda Quefi irrisponda sew fl-ahhar metri u kellu wirja eccellenti,” tenna Michael Ellul.

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives