//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Class Silver semifinals steal limelight

Memory Chip (Julian Farrugia) winning the first class Silver semi final (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Memory Chip (Julian Farrugia) winning the first class Silver semi final (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

The most important events in yesterday’s 16th meeting of the year were four semifinal races from the Krafft Championship for class Silver trotters on a short distance of 2140m. This programme consisted of eleven races, with one of these events was also open for flat horses. Meanwhile Noel Baldacchino ended as the best driver of the programme with three wins.

From the four class Silver semifinals twelve horses booked a berth in the final of this championship. In the first semi-final, Memory Chip (Julian Farrugia) was unchallenged during the 2140m distance of this race and past the finishing post first easily by a length and a half from Sitka Rod (Tony Demanuele) and Beckham Bob (Charles Camilleri). These two trotters also made it for the final stage. Favourite Global Offspring (Noel Baldacchino) finished fourth. For Memory Chip this was its first win of the year.

The second race from this championship was characterized by a keen tussle between four trotters in the final straight. It was favourite Razor Shadow, under the guidance of Nathaniel Barbara, which secured its third win in a row from Turbot De Renier (Ivan Bilocca), Ramses De Tyrole (Anton Cassar) and Showtime (Noel Baldacchino).

As expected, it was Danish mare Speedaway (Charles Camilleri) which notched to its third consecutive win and in Malta in the third class Silver semifinal. Speedaway stormed ahead midway through the final straight and triumphed in front of Indeed Southwind (Kevin Sciberras), Sirocco Kadesh (Noel Baldacchino) and Orage Du Pont (Julian Farrugia).

In the fourth and last class Silver semifinal, there was a close finish between Prince Lu (Shaun Portelli) and Sorcier d’Orient (Kurt Saliba) which sprinted neck and neck midway through the final straight. It was the latter which claimed its first win of the season after that the photofinish was consulted by the racing stewards. Holy Smoke (James Briffa) was the last trotter to make it for the final stage. Royal Apanage (Redent Magro) followed behind in that order.

The first event on the card was a flat race on a short distance of 1250m. Six horses took part in this race, with Dasho (George Falzon) leading all the way and winning easily by two lenghts and a half lead from Timolin (Michael Sultana) and Gold As Good (Demis Zammit).

Noel Baldacchino finished the best driver after winning two class Gold races with Sensei and Soprano Du Lys and a class Bronze event with Grace Party. Another meeting at the Marsa Racetrack will be held on Sunday. The first race should start at 1.30pm.

Yesterday’s winners.

Race 1. Class Flat. Dist – 1250m. 1. Dasho (George Falzon) – NTR

Race 2. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Quibus (Jason Cordina) – 1.18.3”

Race 3. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Grace Party (Noel Baldacchino) – 1.17.3”

Race 4. Class Silver. Dist – 1640m. 1. Very Nice Seven (Charles Camilleri) – 1.14.9”

Race 5. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Soprano Du Lys (Noel Baldacchino) – 1.15.7”

Race 6. Krafft Championship Semi Final. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Memory Chip (Julian Farrugia) – 1.15.5”

Race 7. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Time Square (Michael Ellul) – 1.15.6”

Race 8. Krafft Championship Semi Final. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Razor Shadow (Nathaniel Barbara) – 1.15.7”

Race 9. Krafft Championship Semi Final. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Speedaway (Charles Camilleri) – 1.16.6”

Race 10. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Sensei (Noel Baldacchino) – 1.14.8”

Race 11. Krafft Championship Semi Final. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Sorcier d’Orient (Kurt Saliba) – 1.16.8”

Tliet rebhiet ghal Noel Baldacchino

L-aktar erba’ tigrijiet importanti li saru l-bierah wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa kienu semi finali mill-kampjonat Krafft ghal zwiemel tal-klassi Silver fuq distanza qasira ta’ 2140m. Dawn ghamlu parti mis-sittax –il laqgha tas-sena fuq hdax –il tigrija, b’wahda minnhom tkun miftuha ghal zwiemel tal-galopp. Din il-laqgha kienet ukoll wahda memorabbli ghall-ahjar sewwieq tas-sena li ghaddiet, Noel Baldacchino. Il-bierah dan temm l-ahjar sewwieq bi tliet rebhiet. Ir-rebhiet ta’ Baldacchino waslu fi klassi Gold b’Sensei u Soprano Du Lys u fi klassi Bronze b’Grace Party.

Mill-erba’ semi finali tal-klassi Silver tnax –il ziemel ikkwalifikaw ghall-finali. Bidu attraenti wara l-karozza tat-tluq waqt l-ewwel semifinali tal-klassi Silver wassal lil Memory Chip (Julian Farrugia) biex minnufih jiehu l-kmand u jzomm l-ewwel pozizzjoni sal-linja finali. Memory Chip ha b’hekk l-ewwel rebha tas-sena facilment b’tul u nofs vantagg minn Sitka Rod (Tony Demanuele) u Beckham Bob (Charles Camilleri) li bhalu ghaddew ghall-finali. Il-favorit Global Offspring, f’idejn Noel Baldacchino, seta’ biss itemm fir-raba’ pozizzjoni.

Kif mistenni, fit-tieni tigrija mill-istess kampjonat, kien il-favorit Daniz Razor Shadow ta’ Nathaniel Barbara, li akkwista t-tielet rebha konsekuttiva tieghu. Dan wara li fid-dritta finali rnexxilu jxejjen l-isfida ta’ Turbot De Renier (Ivan Bilocca) u Ramses De Tyrole (Anton Cassar). Showtime (Noel Baldacchino) temm warajhom f’dik l-ordni.

L-ahhar 300m tat-tielet semifinali tal-klassi Silver kienu decizivi biex id-debba Daniza Speedaway (Charles Camilleri) tirregistra wkoll it-tielet rebha nfila taghha u f’pajjizna. Indeed Southwind (Kevin Sciberras), Sirocco Kadesh (Noel Baldacchino) u Orage Du Pont (Julian Farrugia) kellhom ukoll wirja tajba meta dahlu fit-tieni, it-tielet u r-raba’ post rispettivament. Ta’ min wiehed jirrimarka li Speedaway bdiet l-aktar kwotata qabel il-bidu tal-istess semifinali.

Ir-raba’ u l-ahhar semifinali Silver kienet ferm kumbattuta. Hawnhekk kellna tmiem incert fid-dritta finali bejn Prince Lu (Shawn Portelli) li kien ghal hafna hin quddiem u Sorcier d’Orient (Kurt Saliba) li kellu assalt tajjeb fl-ahhar metri. Eventwalment ir-rebha nghatat lil Sorcier d’Orient wara li gie konsultat il-photofinish minn naha tal-gurija. Holy Smoke (James Briffa) kien l-ahhar ziemel li kkwalifika ghall-finali b’Royal Apanage (Redent Magro) itemm fir-raba’ pozizzjoni.

Il-laqgha fethet b’tigrija mizjuda tal-galopp fuq distanza qasira ta’ 1250m. Din intebhet minn Dasho (George Falzon) wara li ddomina mill-bidu sat-tmiem. Dan rebah b’zewg tulijiet u nofs minn Timolin (Michael Sultana) u Gold As Good (Demis Zammit).

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Galopp. Dist – 1250m. 1. Dasho (G. Falzon) Hin – NTR 2. Timolin (M. Sultana) 3. Gold As Good (D. Zammit)

II Tigrija. KlassiCopper. Dist – 2140m. 1. Quibus (J. Cordina) Hin – 2.47.5” (1.18.3”) 2. Jens (C. Magro) 3. Borups Hero (H. Mc Kay) 4. Simb Tyrant (J. Gafa’)

III Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Grace Party (N. Baldacchino) Hin – 2.45.5” (1.17.3”) 2. Tell You Off (N. Cauchi) 3. Pema (Ch. Farrugia) 4. Quo Vadis Phedo (R. Mallia)

IV Tigrija. Klassi Silver. Dist – 1640m. 1. Very Nice Seven (C. Camilleri) Hin – 2.02.9” (1.14.9”) 2. Roma M. (P. Galea) 3. All American Class (D. Ellul) 4. Quoro d’Isques (E. Bezzina)

V Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Soprano Du Lys (N. Baldacchino) Hin – 2.42.1” (1.15.7”) 2. Ursiking (M. Falzon) 3. Zizazimoko (T. Demanuele) 4. Jaguar C.D. (R Magro)

VI Tigrija. Semi Finali Kampjonat Krafft. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Memory Chip (J. Farrugia) Hin – 2.41.6” (1.15.5”) 2. Sitka Rod (T. Demanuele) 3. Beckham Bob (C. Camilleri) 4. Global Offspring (N. Baldacchino)

VII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Time Square (M. Ellul) Hin – 2.41.9” (1.15.6”) 2. Phenix De La Roque (C. Camilleri) 3. Solide Du Jayle (T. Cauchi) 4. Royal Dream (W. Spiteri)

VIII Tigrija. Semi Finali Kampjonat Krafft. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Razor Shadow (N. Barbara) Hin – 2.42” (1.15.7”) 2. Turbot De Renier (I. Bilocca) 3. Ramses De Tyrole (A. Cassar) 4. Showtime (N. Baldacchino)

IX Tigrija. Semi Finali Kampjonat Krafft. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Speedaway (C. Camilleri) Hin – 2.43.9” (1.16.6”) 2. Indeed Southwind (K. Sciberras) 3. Sirocco Kadesh (N. Baldacchino) 4. Orage Du Pont (J. Farrugia)

X Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Sensei (N. Baldacchino) Hin – 2.40.1” (1.14.8”) 2. Atomic Rapida (P. Bonello) 3. Nashville Dancer (A. Farrugia) 4. Quartz De Chenu (M. Ellul)

XI -il Tigrija. Semi Finali Kampjonat Krafft. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Sorcier d’Orient (K. Saliba) Hin – 2.44.3” (1.16.8”) 2. Prince Lu (Sh. Portelli) 3. Holy Smoke (J. Briffa) 4. Royal Apanage (R. Magro)

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives