//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Vejby Boom wins Tazza l-Kbira final

Vejby Boom with its owners, driver and supporters after winning the Tazza l-Kbira (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications).

Vejby Boom with its owners, driver and supporters after winning the Tazza l-Kbira (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications).

The highlight of yesterday’s programme at the Marsa Racetrack was the 2016 edition of the Tazza l-Kbira Championship final for class Premier trotters on a long distance of 2640m. This final was won by Swedish Vejby Boom and formed part of the 20th meeting of the season made up of eight races all for trotters. This year, this prestigious and traditional competition in the Maltese trotting calendar, was organized by the Malta Racing Club thanks to the financial support of the Italian company Equality.

Twelve horses took part in the class Premier final. Quesito d’Or (Anton Cassar) was the fastest horse in the early stages, opening a small lead from a number of horses like Brigadoon (Charles Camilleri), Uvario (Charles Debono) and Quefi Des Caillons (Michael Ellul). With a lap to go it was Quefi Des Caillons that took the lead, however this French trotter ran out of steam around 500m from the finishing line and was overtaken by Nico Oland (Julian Farrugia) and Uvario. However, during the last 300 metres, Carl Caruana dashed strongly from the outside with Vejby Boom and this horse went infront midway through the final straight to obtain its second win of the year from Nico Oland and Uvario. Turnover (Frencu Cassar) and Ourasi Diams (Anthony Fenech) finished respectively in fourth and fifth place. Vejby Boom clocked an average time of 1.15.7” per kilometer.

At the end of this final, the Parliamentary Secretary responsible for Sport the Hon Chris Agius presented the winning trophy to Sunny Calleja and Carl Caruana, owner and driver respectively of the winning horse. Messrs Nicholas and Jean Claude Cachia, on behalf of the sponsors and MRC Chairman, Edwin Borg were also present for this presentation.

The other races in yesterday’s card were reserved for class Gold and Copper trotters. Two of the class Copper races were semifinals from the Tazza San Frangisk Championship on a short distance of 2140m. From these semifinals, ten horses made it for the final stage. In the first semifinal, Bonus Du Gade, under the guidance of the young driver, Dylan Baldacchino, started to increase its speed with a lap to go. This French trotter overtook the early leader Poete De La Sarthe (Kurt Saliba) around 600m to the end and past the finishing post first.

However, later on, the racing stewards disqualified Bonus Du Gade for hooking during the last 200 metres and the win was awarded to High Handed (Tony Demanuele). Atout De Carriere (Michael Sultana), Amiral Benault (Paul Galea), Amigo Cash (Charles Farrugia) and Tilt De La Loge (Noel Baldacchino) also qualified for the final stage. For High Handed this was its second win in a row and in Malta.

Favourite Bolide Boy Honey (Jesmar Gafa’) led all the way during the second class Copper semifinal. This French five year old trotter gained its second consecutive win on the islands easily by around seven lenghts from Umbra Hornline (Charles Camilleri). Buckens Stjarna (Toni Tanti), Meadow Dancer (Ludvic Ghigo) and Frida K. (Mario Farrugia) were the last trotters to qualify for the final race.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held next Friday. The first race should start at 7pm.

Yesterday’s winners.

Race 1. Equality Class Gold. Dist – 2140m. 1. Big Ben (Salvu Cutajar) – 1.16.9”

Race 2. Equality Class Gold. Dist – 2140m. 1. Pacific Joy (Anthony Bartolo) – 1.16.7”

Race 3. San Frangisk Championship Semi Final. Class Copper. Dist – 2140m. 1. High Handed (Tony Demanuele) – 1.18.9”

Race 4. Equality Class Gold. Dist – 2140m. 1. Ulk De Cessevil (Chris Vassallo) – 1.16.6”

Race 5. San Frangisk Championship Semi Final. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Bolide Boy Honey (Jesmar Gafa’) – 1.16.7”

Race 6. Equality Class Gold. Dist – 2140m. 1. Quoi De Neuf Ici (Redent Magro) – 1.16.3”

Race 7. Equality Tazza l-Kbira Championship Final. Dist – 2640m. 1. Vejby Boom (Carl Caruana) – 1.15.7”

Race 8. Equality Class Gold. Dist – 2140m. 1. Memory Chip (Julian Farrugia) – 1.15.9”


Vejby Boom inaqqax ismu fuq it-Tazza l-Kbira

Fil-korsa tal-Marsa l-bierah il-bierah wara nofsinhar niezel is-siparju fuq l-edizzjoni 2016 tal-finali tal-kompetizzjoni ewlenija tat-Tazza l-Kbira fuq distanza twila ta’ 2640m. Din intrebhet minn Vejby Boom u ghamlet parti mill-ghoxrin laqgha tal-istagun fuq tmien tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott. Din is-sena, din il-kompetizzjoni kienet organizzata bl-ghajnuna tal-kumpanija Taljana Equality u ghall-okkazjoni l-Malta Racing Club hejja programm mill-aktar interessanti.

Tnax kienu z-zwiemel finalisti tat-Tazza l-Kbira. Wara ftit metri mill-bidu tat-tigrija, Quesito d’Or (Anton Cassar) mar quddiem u fetah vantagg zghir minn numru ta’ zwiemel, fosthom Uvario (Charles Debono), Brigadoon (Charles Camilleri) u l-kwotat Quefi Des Caillons (Michael Ellul). Madwar dawra mit-tmiem kien Ellul li pogga lil Quefi Des Caillons fl-ewwel pozizzjoni. Madanakollu dan ma tantx dam izomm il-kmand ghax ftit wara rega nqabez minn Nico Oland ta’ Julian Farrugia. Kien matul l-ahhar 400m li Carl Caruana pogga lil Vejby Boom fuq in-nahha ta’ barra u dan qabez lil Nico Oland f’nofs id-dritta finali. Uvario, Turnover (Frencu Cassar) u Ourasi Diams (Anthony Fenech) dahlu warajhom f’dik l-ordni. Vejby Boom kellu medja ta’ 1.15.7” fil-kilometru.

Fi tmiem it-tigrija, is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-isport Chris Agius ippremja lil Sunny Calleja u Carl Caruana, is-sid u s-sewwieq rispettivament taz-ziemel rebbieh. Dan fil-prezenza ta’ Nicholas u Jean Claude Cachia li kienu qieghed jirraprezentaw lill-isponsors u s-Sur Edwin Borg Chairman tal-Malta Racing Club. Prezenti wkoll ghal dan il-jum memorabbli fil-korsa tal-Marsa kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil u l-membri parlamentari Clyde Puli u David Agius.

Il-kumplament tat-tigrijiet kienu riservati ghal zwiemel tal-klassi Gold u Copper. Tnejn mit-tigrijiet tal-klassi Copper kienu semi finali mill-kampjonat tat-Tazza San Frangisk fuq distanza qasira ta’ 2140m u li minnhom ghaxar zwiemel ghaddew ghall-finali. Fl-ewwel wahda, Poete De La Sarthe (Kurt Saliba) beda jnaqqas mill-giri madwar 600m mill-linja finali. Kien f’dak il-mument li dan iz-ziemel inqabez fost l-ohrajn minn Bonus Du Gade ta’ Dylan Baldacchino. Eventwalment kien Bonus Du Gade li qasam il-linja finali l-ewwel. Izda aktar tard dan iz-ziemel gie skwalifikat mill-gurija minhabba irregolarita’ fil-girja fid-dritta finali. B’hekk ir-rebha nghatat lit-tieni pjazzat High Handed li f’idejn Tony Demanuele ha t-tieni rebha nfila u f’Malta minn Atout De Carriere (Michael Sultana), Amiral Benault (Paul Galea), Amigo Cash (Charles Farrugia) u Tilt De La Loge (Noel Baldacchino).

Bolide Boy Honey (Jesmar Gafa’) kien il-hin kollu quddiem matul it-tieni semi finali mill-istess kompetizzjoni. Dan ittrijonfa facilment b’vantagg ta’ seba’ tulijiet minn Umbra Hornline (Charles Camilleri) u Buckens Stjarna (Toni Tanti). Meadow Dancer (Ludvic Ghigo) u Frida K. (Mario Farrugia) kienu l-ahhar zewg zwiemel li kkwalifikaw ghall-finali ta’ dan il-kampjonat li ssir fil-gimghat li gejjin.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Equality Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Big Ben (S. Cutajar) Hin – 2.44.5” (1.16.9”) 2. Spy Game (C. Camilleri) 3. Nashville Dancer (A. Farrugia) 4. Quartz Pierji (C. Farrugia)

II Tigrija. Equality Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Pacific Joy (A. Bartolo) Hin – 2.44.2” (1.16.7”) 2. Ursiking (M. Falzon) 3. Sirius De Bel Air (N. Baldacchino) 4. Obelix Molgard (S. Vella)

III Tigrija. Semi Finali Tazza San Frangisk. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. High Handed (T. Demanuele) Hin – 2.48.8” (1.18.9”) 2. Atout De Carriere (M. Sultana) 3. Amiral Benault (P. Galea) 4. Amigo Cash (Ch. Farrugia) 5. Tilt De La Loge (N. Baldacchino)

IV Tigrija. Equality Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Ulk De Cessevil (C. Vassallo) Hin – 2.44” (1.16.6”) 2. Royal Apanage (R. Magro) 3. Soliman Du Corbon (R. Gatt) 4. Fakir Haleryd (R. Schembri)

V Tigrija. Semi Finali Tazza San Frangisk. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Bolide Boy Honey (J. Gafa’) Hin – 2.44” (1.16.7”) 2. Umbra Hornline (C. Camilleri) 3. Buckens Stjarna (T. Tanti) 4. Meadow Dancer (L. Ghigo) 5. Frida K. (Mario Farrugia)

VI Tigrija. Equality Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Quoi De Neuf Ici (R. Magro) Hin – 2.43.2” (1.16.3”) 2. Magic Broline (C. Vassallo) 3. Time Square (M. Ellul) 4. Manstone’s Image (M. Ghigo)

VII Tigrija. Finali Equality Tazza l-Kbira. Dist – 2640m. 1. Vejby Boom (C. Caruana) Hin – 3.19.8” (1.15.7”) 2. Nico Oland (J. Farrugia) 3. Uvario (Ch. Debono) 4. Turnover (F. Cassar) 5. Ourasi Diams (A. Fenech)

VIII Tigrija. Equality Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Memory Chip (J. Farrugia) Hin – 2.42.5” (1.15.9”) 2. Zizazimoko (T. Demanuele) 3. Indeed Southwind (K. Sciberras) 4. Palazio Valterne (B. Hili)

“Vejby Boom qam ghall-okkazjoni f’jum specjali” – Carl Caruana, sewwieq Vejby Boom

Mitlub jikkummenta fi tmiem il-finali tal-klassi Premier is-sewwieq ta’ Vejby Boom, Carl Caruana, tenna li ghalkemm kien jaf li z-ziemel ghaddej minn forma tajba qatt ma stenna li se jasal dan is-success. “Fil-bidu tat-tigrija hassejt li ma kellix nghaggel u nhalli lil haddiehor jaghmel it-triq. Kont naf li z-ziemel kellu l-ahhar 500m qawwija. Ghalhekk pruvajt nibqa nzomm kalm u 400m mit-tmiem hassejt li dak kien il-hin opportun biex nibda navvanza fuq in-nahha ta’ barra. Inhossni kuntent se ntir li ghalkemm ghadni zghir irnexxili nirbah finali tal-livell tat-Tazza l-Kbira. Niehu l-okkazjoni biex nirringrazzja lis-sidien taz-ziemel tal-appogg taghhom” tenna Carl Caruana.

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives