//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Mument, Times of Malta, Trot

Bolide Boy Honey steals limelight

Bolide Boy Honey (Jesmar Gafa') winning the class Copper final

Bolide Boy Honey (Jesmar Gafa’) winning the class Copper final

Driven by young and promising driver Jesmar Gafa’, French Bolide Boy Honey won yesterday’s most important race that was held at the Marsa Racetrack. This was the San Frangisk Cup final for class copper trotters on a short distance of 2140m. This final formed part of the 22nd meeting of the season made up of nine races all for trotters.

Nine trotters took part in the class Copper final. As expected, it was favourite Bolide Boy Honey (Jesmar Gafa’) that set the early pace after few metres from the official start of the race. During the first 500 metres, this horse opened a small lead from High Handed (Tony Demanuele) and Meadow Dancer (Ludvic Ghigo). Bolide Boy Honey was unchallenged for almost all the distance, managed to lead all the way and to pass the finishing post first easily by three lengths and a half from High Handed and Umbra Hornline (Charles Camilleri). Meadow Dancer finished fourth. At the end of this race, Mr Ivan Carabott, Club official and Fr Mario Attard presented the winning shield and the trophy to Jesmar Gafa’ the driver and one of the owners of the winning horse. For Bolide Boy Honey this was its third win in a row.

In the only class Premier race on the card, organized in collaboration with Mapfre insurance, the early leader, Danish Sensei (Noel Baldacchino) ran out of steam around 300m from the finishing line of the race. In the final straight, Sensei was overtaken by Italian Overtaker By Sib (Marco Refalo) which cruised to its fourth win of the year and in Malta from Nelson Derm (Anton Pace). Rocco Darche (Ludvic Ghigo) finished in fourth place. The winner clocked an average time of 1.14.9” per kilometer.

Yesterday’s card included also three races for class Silver trotters. French Tonus Du Logis gained its first win in Malta in the first class Silver race when driven by Christian Xerri. This trotter dashed strongly from the outside with 400 metres to go and triumphed easily by more than ten lenghts from Tirana C.N. (Mario Farrugia) and Rex Rose (Julian Farrugia). Peggy Di Azzurra (Rodney Gatt) followed behind in that order.

A keen duel between two trotters, Quent De Combourg (Noel Baldacchino) and Tricoloren (Julian Farrugia), developed
in the final straight of the second class Silver race. The win was awarded to the former after that the photo finish was consulted by the racing stewards. Carnegie Hall (Anthony Cassar) and Voila Dry (Ivan Bilocca) ended respectively in third and fourth place. For Quent De Combourg this was its second win of the season.

In the third class Silver race, Danish mare Ratatoui (Jesmar Gafa’) nosed ahead during the last 700m. Gafa’s mare claimed its first win of the season by half length from Rapide Du Matin (Charles Camilleri) and Turbot De Renier (Ivan Bilocca0. Saphir Du Fournier (Omar Cauchi) ended in fourth place.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held on Sunday. The first race should start at 1.45pm.

Yesterday’s winners.

Race 1. Mapfre Class Copper. Dist – 2140m. 1. Pout De Quelaines (Kirsten Galea) – 1.17.3”

Race 2. Mapfre Class Silver. Dist – 2140m. 1. Tonus Du Logis (Christian Xerri) – 1.15.4”

Race 3. Mapfre Class Silver. Dist – 2140m. 1. Quent De Combourg (Noel Baldacchino) – 1.16.5”

Race 4. Mapfre Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Dreamed Victory (Jason Zahra) – 1.17.7”

Race 5. Mapfre Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Pittacos (Noel Baldacchino) – 1.17.5”

Race 6. San Frangisk Cup Final. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Bolide Boy Honey (Jesmar Gafa’) – 1.16.7”

Race 7. Mapfre Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Absolutelymeadow (Kurt Saliba) – 1.16.1”

Race 8. Mapfre Class Premier. Dist – 2140m. 1. Overtaker By Sib (Marco Refalo) – 1.14.9”

Race 9. Mapfre Class Silver. Dist – 2140m. 1. Ratatoui (Jesmar Gafa’) – 1.15.4”

Bolide Boy Honey ma jfallix fit-Tazza San Frangisk

L-aktar tigrija mistennija li kien hem il-bierah wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa kienet il-finali ghat-Tazza San Frangisk ghal zwiemel tal-klassi Copper fuq distanza qasira ta’ 2140m. Din ghamlet parti mit-22 laqgha tal-istagun fuq disa’ tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott. Il-finali tal-klassi Copper intrebhet mill-kwotat Bolide Boy Honey misjuq minn Jesmar Gafa’.

Disgha kienu z-zwiemel finalisti ghar-rebh ta’ din it-tazza. Hekk kif inghata l-bidu ufficjali kienu diversi z-zwiemel li ppruvaw jiehdu l-kmand. Izda wara ftit metri kien Bolide Boy Honey (Jesmar Gafa’) li mar quddiem. Dan minnufih fetah vantagg zghir minn High Handed (Tony Demanuele) u Meadow Dancer (Ludvic Ghigo). Bolide Boy Honey baqa’ jzomm l-ewwel pozizzjoni sat-tmiem u qasam il-linja finali l-ewwel b’vantagg ta’ tliet tulijiet u nofs minn High Handed. Umbra Hornline (Charles Camilleri) u Meadow Dancer kellhom ukoll wirja tajba. Fi tmiem il-finali, Ivan Carabott, ufficjal tal-club u Fr Mario Attard, il-mohh wara l-organizzazzjoni ta’ dan il-kampjonat, ippremjaw lil Jesmar Gafa’ bhala wiehed mis-sidien u sewwieq taz-ziemel rebbieh. Ir-rebha ta’ Bolide Boy Honey mhux biss kienet wahda meritata, izda waslet wara zewg successi ohra fil-fazi tal-heats u s-semifinali tal-istess kampjonat.

Minn naha l-ohra l-kumplament tat-tigrijiet fil-programm gew organizzati bl-ghajnuna tal-kumpanija Mapfre. Fl-uniku tigrija tal-klassi Premier, Sensei (Noel Baldacchino) kellu l-kmand f’idejh ghal parti twila tad-distanza. Madanakollu madwar 300m mit-tmiem dan iz-ziemel beda jnaqqas mill-giri u fl-ahhar metri nqabez fost l-ohrajn minn Overtaker By Sib li f’idejn Marco Refalo ma naqasx milli jiehu r-raba’ rebha tal-istagun u f’Malta quddiem Nelson Derm (Anton Pace). Rocco Darche (Ludvic Ghigo) dahal fir-raba’ pozizzjoni. Intant ir-rebbieh kellu medja tajba ferm ta’ 1.14.9” fil-kilometru.

Il-programm inkluda wkoll tliet tigrijiet tal-klassi Silver. Il-Franciz Tonus Du Logis irnexxilu jiehu l-ewwel success tieghu f’Malta fl-ewwel tigrija minn din il-klassi meta misjuq minn Christian Xerri. Dan zied fil-giri fuq in-nahha ta’ barra matul l-ahhar 400 metru biex temm rebbieh facilment b’distakk ta’ aktar minn ghaxar tulijiet minn Tirana C.N. (Mario Farrugia) u Rex Rose (Patrick Spiteri). Peggy Di Azzurra (Rodney Gatt) temm warajhom f’dik l-ordni.

Dwell eccitanti bejn zewg zwiemel, Tricoloren (Julian Farrugia) u Quent De Combourg (Noel Baldacchino), zviluppat fid-dritta finali tat-tieni tigrija tal-klassi Silver. Wara konsultazzjoni mal-photofinish minn naha tal-gurija, ir-rebha nghatat lil Quent De Combourg, b’Carnegie Hall (Anthony Cassar) u Voila Dry (Ivan Bilocca) jispiccaw fit-tielet u r-raba’ pozizzjoni rispettivament. Ghal Quent De Combourg din kienet it-tieni rebha stagjonali.

Fit-tielet u l-ahhar tigrija Silver, Jesmar Gafa’ pogga lid-debba Daniza tieghu Ratatoui quddiem madwar 700m mit-tmiem. Din qasmet il-linja finali l-ewwel b’nofs tul vantagg quddiem Rapide Du Matin (Charles Camilleri) u Turbot De Renier (Ivan Bilocca). Saphir Du Fournier (Omar Cauchi) temm fir-raba’ pozizzjoni.

Intant il-laqgha fethet b’tigrija mizjuda tal-ponijiet fuq distanza ta’ 1140m. Din intrebhet minn Spring Secondino ta’ Paul Galea.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Mapfre Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Pout De Quelaines (K. Galea) Hin – 2.45.4” (1.17.3”) 2. Norfolk De Gouerie (M. Falzon) 3. Nasdaq Du Closet (E. Zerafa) 4. Nimbus Bjerregard (C. Calleja)

II Tigrija. Mapfre Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Tonus Du Logis (Ch. Xerri) Hin – 2.41.3” (1.15.4”) 2. Tirana C.N. (M. Farrugia) 3. Rex Rose (J. Farrugia) 4. Peggy Di Azzurra (R. Gatt)

III Tigrija. Mapfre Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Quent De Combourg (N. Baldacchino) Hin – 2.43.7” (1.16.5”) 2. Tricoloren (J. Farrugia) 3. Carnegie Hall (A. Cassar) 4. Voila Dry (I. Bilocca)

IV Tigrija. Mapfre Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Dreamed Victory (J. Zahra) Hin – 2.46.2” (1.17.7”) 2. Ruolo Di Azzurra (J. Farrugia) 3. Mind Your Head (F. Casha) 4. Zeta Jones A (K. Gialanze’)

V Tigrija. Mapfre Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Pittacos (N. Baldacchino) Hin – 2.45.8” (1.17.5”) 2. Ricciola Jet (R. Gatt) 3. White Flame (D. Ellul) 4. Teddy Brador (C. Camilleri)

VI Tigrija. Finali Tazza San Frangisk Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Bolide Boy Honey (J. Gafa’) Hin – 2.44.1” (1.16.7”) 2. High Handed (T. Demanuele) 3. Umbra Hornline (C. Camilleri) 4. Meadow Dancer (L. Ghigo)

VII Tigrija. Mapfre Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Absolutelymeadow (K. Saliba) Hin – 2.42.9” (1.16.1”) 2. Britt Buitenzorg (R. Gatt) 3. Quid De Belle Vue (C. Camilleri) 4. Petit Pierricais (B. Zammit)

VIII Tigrija. Mapfre Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Overtaker By Sib (M. Refalo) Hin – 2.40.3” (1.14.9”) 2. Nelson Derm (A. Pace) 3. Sensei (N. Baldacchino) 4. Rocco Darche (L. Ghigo)

IX Tigrija. Mapfre Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Ratatoui (J. Gafa’) Hin – 2.41.4” (1.15.4”) 2. Rapide Du Matin (C. Camilleri) 3. Turbot De Renier (I. Bilocca) 4. Saphir Du Fournier (O. Cauchi)


“It-tattika tieghi kienet li mmur minnufih quddiem” – Jesmar Gafa’ sewwieq Bolide Boy Honey

Mitlub jikkummenta dwar ir-rebha taz-ziemel tieghu fil-finali Copper is-sewwieq Jesmar Gafa’ tenna li hu minn dejjem xtaq li z-ziemel ipoggih quddiem sa mill-bidu nett tat-tigrija. “Iz-ziemel dejjem jippreferi jigri quddiem, jiddejjaq isegwi lill-ohrajn. Kien ghalhekk li minnufih mort quddiem bih u ghamilt it-triq jien. Bolide kien konsistenti tul id-distanza kollha u ghalkemm fid-dritta finali resqu zwiemel ohra vicin tieghu xorta baqa’ jigri b’sahha. Kuntent li llum ha t-tielet rebha konsekuttiva tieghu f’finali ta’ din il-klassi,” qal Jesmar Gafa’.


It-tielet rebha f’Malta ghal Power To Be

Meta nhar il-Gimgha fil-ghaxija fil-korsa tal-Marsa sar il-21 programm tal-istagun fuq disa’ tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott, spikkat l-aktar is-seba’ tigrija, dik riservata ghal zwiemel tal-klassi Premier. Bhal kumplament tat-tigrijiet li jsiru llejla, din kienet fuq distanza qasira ta’ 2140m u ntrebhet minn Power To Be. It-tigrijiet tal-Gimgha kienu organizzati bl-ghajnuna tal-kumpanija Mapfre.

Hdax kienu z-zwiemel li hadu sehem fil-klassi Premier. Hekk kif inghata l-bidu ufficjali kien Requiem De Chenu (Joseph Bartolo) li beda l-aktar b’sahhtu. Matul l-ewwel battuti tat-tigrija dan fetah vantagg zghir minn Power To Be (Noel Baldacchino) u Robinson Wic (Clint Vassallo). Madanakollu, madwar 500m mill-linja finali, Requiem du Chenu beda jnaqqas mill-giri u dlonk inqabez minn Power To Be li baqa’ sejjer b’ritmu qawwi biex ha t-tielet rebha tas-sena u f’Malta facilment b’zewg tulijiet u nofs minn Livi Cantona (Charles Camilleri). Retz Du Lys (Charlton Gauci) u Smarty Jet (Jason Vassallo) temmew warajhom f’dik l-ordni. Fi tmiem it-tigrija, is-Sur Edwin Borg, Chairman tal-Malta Racing Club u s-sinjuri Felipe Navaro u Fernando Do Campo, f’isem l-isponsors, ipprezentaw lil Noel Baldacchino u lis-sidien taz-ziemel b’tifkira tal-okkazjoni.

Il-kumplament tat-tigrijiet kienu miftuha ghal zwiemel tal-klassi Silver, Bronze u Copper. L-ewwel tigrija tal-klassi Silver rat lil Scarface Ringeat (Charles Camilleri) jiehu l-ewwel rebha tas-sena wara li beda jzid fil-giri dawra mit-tmiem. Sprint qawwi f’nofs id-dritta finali tat-tieni tigrija mill-istess klassi ghin lil Style Marancourt (Brian Zammit) biex jaqsam il-linja finali l-ewwel. Izda aktar tard dan iz-ziemel gie skwalifikat biex ir-rebha nghatat lit-tieni pjazzat Suro Du Cornillet f’idejn Julian Farrugia. Fl-ahhar tigrija Silver waslet rebha ohra ghal Noel Baldacchino permezz ta’ Quersis li halla kollox ghall-ahhar 400m.

Il-programm fetah bi tliet tigrijiet mizjuda tal-ponijiet fuq distanzi differenti. Dawn intrebhu minn Flikka ta’ Leon Tanti, Sacrifice ta’ Kevin Bellizzi u Erika Dreams misjuqa minn Alfred Zerafa.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Mapfre Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Aster Jador (N. Baldacchino) Hin – 2.45.2” (1.17.2”) 2. Urenzo Du Corta (Ch. Farrugia) 3. Miskos Abies (M. Fenech) 4. Ywema’s Pine (R. Gatt)

II Tigrija. Mapfre Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Brio De Malte (M. Axisa) Hin – 2.48.1” (1.18.5”) 2. Quella Des Moyeux (T. Demanuele) 3. Ronin Del Brenta (S. Vella) 4. Iliana (B. Debono)

III Tigrija. Mapfre Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Arcadie Lory (C. Vassallo) Hin – 2.46.9” (1.18”) 2. T.B.’s Memories (C. Camilleri) 3. Gin T. Dalimo (M. Mifsud) 4. Milano Du Gite (A. Cortis)

IV Tigrija. Mapfre Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Quibus (J. Cordina) Hin – 2.47.2” (1.18.1”) 2. Prince Teemer (M. Bonnici) 3. Runway (S. Vella) 4. Petrus Du Vivier (Ch. Cassar)

V Tigrija. Mapfre Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Scarface Ringeat (C. Camilleri) Hin – 2.42” (1.15.7”) 2. Cummin (R. Gatt) 3. Carmen Sund (C. Caruana) 4. Sillon Du Breuil (M. Ellul)

VI Tigrija. Mapfre Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Suro Du Cornillet (J. Farrugia) Hin – 2.43.4” (1.16.4”) 2. Quipson (R. Gatt) 3. Gentelina M.J. (P. Galea) 4. Quozak Prior (R. Magro)

VII Tigrija Mapfre Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Power To Be (N. Baldacchino) Hin – 2.39.9” (1.14.7”) 2. Livi Cantona (C. Camilleri) 3. Retz Du Lys (Ch. Gauci) 4. Smarty Jet (J. Vassallo)

VIII Tigrija. Mapfre Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Command Coger (J.P. Farrugia) Hin – 2.43” (1.16.1”) Lord Indika (C. Vassallo) 3. Saphir Censerie (K. Saliba) 4. Rayon De Soleil (M. Mifsud)

IX Tigrija. Mapfre Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Quersis (N. Baldacchino) Hin – 2.40.8” (1.15.1”) 2. Uranium Des Arkads (K. Saliba) 3. Quoro d’Isques (E. Bezzina) 4. Rocky Mati (C. Caruana)

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives