//
you're reading...
Horse Racing, Malta, Trot

IZIBET AND MALTA RACING CLUB SIGN SPONSORSHIP AGREEMENT

Izibet press conference

The Malta Racing Club is pleased to announce the completion of a sponsorship agreement with IZIBET, Malta’s fastest sports betting brand. Through this sponsorship agreement, IZIBET will be the title sponsor for the local ‘French Horse Racing Calendar’ within the Malta Racing Course for the next 3 years.

The sponsorship programme will kick in during the French Horse Racing Schedule culminating in the finals on June 12th 2016. The second segment within the French Horse Racing calendar will take place in October & December of this year.

Mr Franco Degabriele – Business Development Director of IZIBET, thanked the Malta Racing Club for their sterling work in their bid to continue to grow the horse racing industry in Malta and said he was very pleased that his company was associating itself with this popular sport in Malta. “We are very conscious of the fact that horse racing is one of the most popular sports activities in Malta,” remarked Mr Degabriele. “We are also aware that the French horses are one of the most sought after in the trotting industry in Malta that go back to 2003. However, for the first time and quite differently from the recent past, we are joining forces with the French Trotting Association Le Trot and our partners PMU to bring about better and more exciting experience to the trotting fans in Malta. Through our sponsorship we are assisting the MRC to improve the prizes for these popular races.”

The sponsorship with the Malta Racing Club and its close collaboration with Le Trot and PMU form an integral part of the company’ strategy. “Our French horse racing pari-mutuel service form an integral part of our services within IZIBET allowing horse racing enthusiast the ability to follow and bet on their favourite races on a daily basis,” concluded Mr. Degabriele.

We wish the Malta Racing Club, the owners of the horses and the jockeys every possible success next Sunday as their horses participate in the first final series of the French calendar this season.

Mr Edwin Borg, Chairman of the Malta Racing Club said he was very pleased to finalise this agreement with Izibet as this will enhance the racing calendar even further. Harness racing in Malta enjoys popularity that is only superceeded by football and sponsorships with reputable companies such as Izibet help us to organise better championships as befitting the high level of horses being imported to Malta.

The Le Trot Championships sponsored by the French Trotting Association are held twice yearly and are much looked forward to by all owners of French horses registered with the Malta Racing Club. For the fourth time in local harness racing history these finals have been granted PMU status meaning that these races will be transmitted worldwide and everyone has the opportunity to place their bets on them. Apart from the financial benefits of such an agreement, especially for the owners as they will be receiving much higher prize money, such races help to showcase the high level of competition offered locally as well as how much these horses are cared for and kept in impeccable conditions.

Next Sunday we have 5 finals – one for each class with the Prix de Vincennes (Premier), Prix d’Enghien (Gold), Prix de Cabourg (Silver) and Prix de Cagnes-sur-Mer (Bronze) being PMU Races with the other final being the Prix de Caen for Copper category. Since mid May all the French horses in Malta had the opportunity to try and qualify for these finals and now next Sunday we will be able to assist to these finals which should be well balanced ones and offer great spectacle. These five finals have a total of €24,000 in prize money.

As in the two previous PMU meetings local betting will only be possible through PMU and the bookmakers will not be operating during the four PMU races.

The Chairman finished off by once again thanking Izibet for their collaboration and wishing all owners and drivers for these upcoming finals which will be closing off the first part of the local season before switching off for evening Summer races. Due to the heat and in order to keep up with the stipulated racing times by PMU, the first race next Sunday will start at 4:00 pm.

SPONSORSHIP AGREEMENT TA’ TLETT SNIN BEJN IL-MALTA RACING CLUB U L-IZIBET

Il-Malta Racing Club ghanda l-pjacir tħabbar li ffirmat ‘sponsorship’ agreement mal-IZIBET li din tal-aħħar se tkun it-Title sponsor tal-kalendarju tat-tiġrijiet taż-żwiemel Franciżi f’Malta ghat-tlett snin li ġejjin.

L-isponsorship se jilhaq il-qofol tiegħu fit-12 ta’ Ġunju fil-finali tat-tiġrijiet taż-żwiemel Franciżi. It-tieni parti tal-proġramm jidħol fis-sehh f’Ottubru u Novembru ta’ din is-sena. Minn naha tieghu, is-Sur Franco Degabriele, Direttur tal-kumpanija Izibet, filwaqt li rringrazzja lill-ufficjali tal-Malta Racing Club ghall-hidma taghhom biex ikomplu jkabbru dan l-isport fi gziritna, tenna li l-kumpanija tieghu hija kburija li qieghed tassocja ruhha ma’ sport daqstant popolari fil-gzejjer Maltin.

“Bhala kumpanija ahna konxji tal-popolarita’ ta’ dan l-isport. Konxji wkoll li l-kampjonati ghal zwiemel Francizi huma fost l-aktar mistennija fil-kalendarju tat-trott lokali u li jmorru lura sal-2003. Izda b’differenza mis-snin li ghaddew, din id-darba, u ghall-ewwel darba, se nkunu qieghed ninghaqdu mal-club Malti, l-assocjazzjoni Franciza Le Trot u s-siehba taghna PMU biex inkomplu naghmlu dawn it-tigrijiet akbar u aktar eccitanti,” qal Degabriele.

Is-Sur Degabriele zied jghid li din is-shubija minn naha ta’ Izibet mal-MRC u Le Trot taghmel parti wkoll mill-istrategija tal-kumpanija tieghu biex tkompli taghmel it-tigrijiet fi Franza u dawk bi zwiemel Francizi aktar popolari kemm lokalment u anki fix-xena internazzjonali. “Dan anki ghax l-imhatri fuq it-tigrijiet Francizi jaghmlu parti sew mill-pakkett ta’ servizzi offrut lill-isportivi Maltin minn naha ta’ Izibet.” Finalment id-Direttur ta’ Izibet awgura kull success lis-sidien u s-sewwieqa li l-Hadd li gej iz-zwiemel taghhom se jkunu qieghed jiehdu sehem f’din l-ewwel sensiela ta’ finali ghal zwiemel Francizi matul dan l-istagun.

Is-Sur Edwin Borg, Chairman tal-Malta Racing Club qal li kien ferm sodisfatt li ġie ffinaliżżat dan il-ftehim ma’ Izibet għax bhekk seta jogħla aktar il-livell tal-kalendarju tat-tiġrijiet. It-tiġrijiet tat-trott f’Malta huwa sport li fil-popolarita jiġi biss it-tieni wara l-futbol u sostenn minn Kumpaniji reputabbli bħal l-Izibet jgħin sabiex inkunu nistgħu norganiżżaw aktar kampjonati kif jixraq il-kwalita’ għolja ta’ żwiemel li qed jiġu mpurtati f’pajjiżna. Il-Kampjonati Le Trot sponsorjati mill-Assoċċjazzjoni Franċiża tat-Trott isiru darbtejn f’sena u huma mistennija ferm mis-sidien kollha li għandhom żwiemel Franċiżi rreġistrati mal-Malta Racing Club.

Għar-raba’ darba fl-istorja tat-trott lokali dawn il-finali ser isiru bis-sistema PMU li jfisser li se jiġu trasmessi internazzjonalment u kulħadd għandu l-opportunita li jilgħab fuqhom. Apparti l-benefiċċji finanzjarji ta’ ftehim bħal dan speċjalment għas-sidien li jirċievu premjijiet akbar, inkunu wkoll qed nuru l-livell ogħli ta’ kompetizzjoni li teżisti lokalment u b’liema mod premur is-sidien jieħdu ħsieb iż-żwiemel tagħhom sabiex iżżomuhom fl-aqwa kundizzjoni.

Nhar il-Ħadd għandna 5 finali – waħda għal kull klassi bil-Prix de Vincennes (Premier), Prix d’Enghien (Gold), Prix de Cabourg (Silver) u Prix de Cagnes-sur-Mer (Bronze) ikunu tiġrijiet PMU bil-finali l-oħra tkun il-Prix de Caen għall-Klassi Copper. Minn nofs Mejju ż-żwiemel kollha Franċiżi f’Malta kellhom l-opportunita li jippruvaw jikkwalifikaw għal dawn il-finali u għalhekk nhar il-Ħadd se nkunu nistgħu nassistu għal tiġrijiet ibbilanċjati u li joffru spettaklu. Bejniethom dawn il-ħames finali iġorru fond totali ta’ premjijiet li jammonta għal €24,000.

Bħal ma ġara fiż-żewġ edizzjonijiet preċedenti l-logħob lokali fuq it-tiġrijiet PMU jista jsir biss mal-PMU u l-bookmakers mhux ser ikunu qed joperaw waqt dawn l-erba’ tiġrijiet. Ic-Chairman ikkonkluda billi għal darb’oħra irringrazzja lil Izibet tal-kollaborazzjoni tagħhom u awgura lis-sidien u l-ġerrejja kollha għal dawn il-finali li ser ikunu qed jagħlqu l-ewwel parti ta’ l-istaġun qabel ma naqilbu għat-tiġrijiet tas-Sajf filgħaxija. Peress li s-sħana diġa ħadet sew u sabiex nonoraw il-ħinijiet tat-tiġrijiet stipulati mill-PMU, l-ewwel tiġrija nhar il-Ħadd tibda fl-4:00 pm.

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives