//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Trot

Uccello Jet jiehu l-ewwel rebha fil-finali Premier

Uccello Jet (Mario Fenech) winning the major Summer final at the Marsa Racetrack.

Uccello Jet (Mario Fenech) winning the major Summer final at the Marsa Racetrack.

Il-Hadd fil-ghaxija fil-korsa tal-Marsa saret is-37 laqgha tal-istagun li kienet ukoll l-ahhar wahda qabel il-waqfa tas-Sajf. Mit-tmien tigrijiet li gew organizzati, sebgha minnhom kienu finali tal-kampjonati Sajfin fuq distanza qasira ta’ 2140m. Il-finali ewlenija, dik tal-klassi Premier, rat is-success tal-Franciz Uccello Jet misjuq minn Mario Fenech.

Wara l-karozza tat-tluq fil-finali Premier sibna b’kollox tnax –il ziemel. Kien Uccello Jet li misjuq minn Mario Fenech minnufih mar quddiem wara li nghata l-bidu ufficjali. Matul l-ewwel battuti dan iz-ziemel fetah vantagg zghir minn Royal De Vaiges (David Ellul) u Radjah De Venel (Salvu Vella). Dawra mit-tmiem, filwaqt li Uccello Jet kien ghadu jigri b’certu konsistenza beda tiela wkoll fuq in-nahha ta’ barra Caillin Borg b’Donald Duck Tooma.

Madanakollu Uccello Jet baqa’ jzomm l-ewwel post sal-linja finali u temm rebbieh facilment bi tliet tulijiet minn Secret De Chenu (Anton Cassar) u Royal De Vaiges. Radjah De Venel temm fir-raba’ pozizzjoni.

Ghal Uccello Jet dan kien l-ewwel success f’pajjizna. Fi tmiem din il-finali c-chairman tal-Malta Racing Club Edwin Borg ippremja lil Mario Fenech wara s-success taz-ziemel tieghu. Ir-rebbieh kellu medja ta’ 1.14” fil-kilometru.
Il-kumplament tal-finali kienu riservati ghal zwiemel mill-klassi Gold, Silver, Bronze u Copper.

The Candyman (Michael Sultana) li kien l-aktar veloci wara l-karozza tat-tluq, ceda kompletament fl-ahhar metri tal-finali Gold. Kien fil-fatt madwar 150m mit-tmiem li dan iz-ziemel inqabez minn Sephiro Flam li, f’idejn Clint Vassallo, akkwista t-tieni rebha konsekuttiva u t-tielet f’Malta wara li xejjen l-isfida ta’ Big Ben (Charles Camilleri) propju fuq il-linja finali. Tango River (Redent Magro) dahal fit-tielet pozizzjoni.

Attakk mibdi 300m mit-tmiem tal-finali Silver A wassal lil Simons Rose (Carl Caruana) biex jiehu t-tieni success tieghu f’Malta. Dan minn Midnight Passion (Eric Bezzina). Il-favorit Tsardiem (Noel Baldacchino), li kien gej minn erba’rebhiet konsekuttivi, kellu jikkuntenta bit-tielet pozizzjoni minn Tricoloren (Clint Vassallo).

Fil-finali Silver B, Rodney Gatt pogga lill-Izvediza Cummin quddiem sa mill-bidu nett tat-tigrija. Din zammet l-ewwel pozizzjoni sal-linja finali meta rebhet b’vantagg ta’ hames tulijiet minn Very Nice Seven (Charles Camilleri) u Spahi De Belaise (Redent Magro). Carmen Sund (Carl Caruana) dahlet fir-raba’ pozizzjoni.

Il-laqgha nkludiet ukoll zewg tigrijiet tal-ponijiet shetland misjuqa minn tfal u f’forma ta’ finali fuq distanza ta’ 640 metru. Dawn intrebhu mill-favoriti Daisy ta’ Cherise Farrugia) u Off The Record ta’ Denilson Cortis.

L-istagun 2016 mistenni jitkompla f’nofs Settembru li gej.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. U. Two Swing (R. Cassar) Hin – 2.45.9” (1.17.5”) 2. Safran De Pembo (J. P. Farrugia) 3. Tagena Run (J. Gafa’) 4. Sharif America (M. Sammut)

II Tigrija. Finali Klassi Bronze B. Dist – 2140m. 1. Titou Du Brandard (F. Casha) Hin – 2.42.5” (1.15.9”) 2. Oregon Frontline (R. Gatt) 3. November Oaks (Ch. Farrugia) 4. Classic Toll (Sh. Axisa)

III Tigrija. Finali Klassi Silver B. Dist – 2140m. 1. Cummin (R. Gatt) Hin – 2.42” (1.15.7”) 2. Very Nice Seven (C. Camilleri) 3. Spahi De Belaise (R. Magro) 4. Carmen Sund (C. Caruana)

IV Tigrija. Finali Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Sephiro Flam (C. Vassallo) Hin – 2.39.2” (1.14.4”) 2. Big Ben (C. Camilleri) 3. Tango River (R. Magro) 4. The Candyman (M. Sultana)

V Tigrija. Finali Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Brio De Malte (J. Axisa) Hin – 2.45.8” (1.17.5”) 2. High Handed (T. Demanuele) 3. Buckens Stjarna (T. Tanti) 4. Freddie Melon (M. Debono)

VI Tigrija. Finali Klassi Bronze A. Dist – 2140m. 1. Jezira (R. Gatt) Hin – 2.44.2” (1.16.7”) 2. Almondo Rich (P.P. Said) 3. Madame Inkato (C. Caruana) 4. Soft De La Vallee (C. Refalo)

VII Tigrija. Finali Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Uccello Jet (M. Fenech) Hin – 2.38.4” (1.14”) 2. Secret De Chenu (A. Cassar) 3. Royal De Vaiges (D. Ellul) 4. Radjah De Venel (S. Vella)

VIII Tigrija. Finali Klassi Silver A. Dist – 2140m. 1. Simons Rose (C. Caruana) Hin – 2.40.6” (1.15.1”) 2. Midnight Passion (E. Bezzina) 3. Tsardiem (N. Baldacchino) 4. Tricoloren (C. Vassallo)

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives