//
archives

Mument

This category contains 69 posts

Digital Motion and Eklas Superior triumph in Gold semifinals

The two most important events Sunday afternoon at the Marsa Racetrack were the Johnnie Walker Championship semi finals for class Gold trotters on a short distance of 2140m. These races formed part of the 45th meeting of the season made up of ten races all for trotters. These semifinals were won by Digital Motion and … Continue reading

Bolide Boy Honey steals limelight

Driven by young and promising driver Jesmar Gafa’, French Bolide Boy Honey won yesterday’s most important race that was held at the Marsa Racetrack. This was the San Frangisk Cup final for class copper trotters on a short distance of 2140m. This final formed part of the 22nd meeting of the season made up of … Continue reading

Sirocco Kadesh wins Silver final and five wins for Noel Baldacchino

French ten year old trotter, Sirocco Kadesh, under the guidance of Noel Baldacchino won yesterday’s major event at the Marsa Racetrack. This was the Krafft championship final for class Silver trotters on a short distance of 2140m. This final formed part of the 19th meeting of the season made up of nine races all for … Continue reading

Favourite Royal In wins Queen Elizabeth II Cup final

Certainly, the 48th meeting of the season, which was held Saturday afternoon at the Marsa Racetrack, will remain a memorable and a historical one for all local horse racing enthusiasts. During this meeting, Her Highness Queen Elizabeth the Second was present for some minutes at the racetrack and found also the time to present the … Continue reading

Royal In wins major final of the day

The most important events held Sunday afternoon at the Marsa Racetrack were three Condition Race finals for class Silver, Bronze and Copper trotters on a short distance of 2140m. These finals formed part of the 42nd meeting of the season made up of eight races all for trotters. They were organized by the Malta Racing … Continue reading

Quartz De Vindecy ma jfallix fl-oghla klassi

Wara l-waqfa annwali tas-Sajf, l-istagun 2015 tkompla l-Gimgha fil-korsa tal-Marsa bis-36 programm tas-sena fuq ghaxar tigrijiet tat-trott fuq distanza qasira ta’ 2140m. L-aktar tigrija importanti kienet riservata ghal zwiemel tal-klassi Premier u ntrebhet mill-favorit Quartz De Vindecy ta’ Carmelo Farrugia Sittax kienu z-zwiemel miktuba fit-tigrija tal-oghla klassi. Zalgado Transs R (Nicholas Bonello) kien fost l-aktar … Continue reading

Quartz De Vindecy triumphs in major event

Driven by one of its owners, Carmelo Farrugia, French trotter Quartz De Vindecy won Friday’s major event at the Marsa Racetrack. This was the MAPFRE Middle Sea Insurance Final for class Premier trotters on a short distance of 2140 metres. This final formed part of the 35th meeting of the year made up of seven … Continue reading

“Impressjonajt ruhi bil-mod eccellenti kif il-Maltin jiehdu hsieb iz-zwiemel”

Matul il-jiem li ghaddew kien hawn fostna Bjorn Goop, it-trainer u sewwieq professjonali Zvediz ta’ fama mondjali. Goop, li kien mistieden tas-sidien Maltin Josef Cassar, Karl Debono u Etienne Carabott qatta’ ftit tal-jiem ta’ btala gewwa pajjizna. Mad-dilettanti u qarrejja regolari ta’ din ir-rubrika, Bjorn Goop m’huwiex xi isem gdid u minn zmien ghal zmien … Continue reading

Oltedo De Rieux jittrijonfa fil-Premier

Fil-korsa tal-Marsa l-Gimgha fil-ghaxija nghata l-bidu ghall-kampjonat tat-Tazza San Frangisk ghal zwiemel tal-klassi Copper. Dan permezz ta’ erba’ heats fuq distanza qasira ta’ 2140m u li ghamlu parti mis-sbatax –il laqgha tas-sena fuq seba’ tigrijiet tat-trott. Barra dawn, il-programm inkluda wkoll tigrija tal-klassi Premier fuq distanza twila ta’ 3140m u wahda fuq 2140m li fiha … Continue reading

Vejby Boom triumphs in Premier final

The highlight of Saturday’s programme at the Marsa Racetrack was the Republic Day Championship final for class Premier trotters on a long distance of 2640m. This final, won by Vejby Boom, formed part of the 45th meeting of the season, made up of ten races all for trotters. Six of these races were finals to … Continue reading

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives