//
archives

Mument

This category contains 69 posts

Gently Di Poggio jittrijonfa fit-tigrija principali

Il-41 laqgha tas-sena li saret il-Gimgha fil-ghaxija fil-korsa tal-Marsa kienet tikkonsisti minn ghaxar tigrijiet tat-trott. Tmienja minn dawn kienu heats minn diversi kompetizzjonijiet organizzati fl-okkazjoni tal-festa ta’ jum ir-Repubblika filwaqt li z-zewg tigrijiet l-ohra kienu semi finali mill-kampjonat Prix De Cagnes Sur Mer ghal zwiemel Francizi tal-klassi Bronze. Dawn it-tigrijiet saru fuq distanza twila ta’ … Continue reading

Rio Du Gers, Paleo De La Dives u Hotchemin jirbhu l-finali

Il-35 programm tas-sena li sar il-Gimgha fil-ghaxija fil-korsa tal-Marsa inkluda tliet finali ta’ Condition Races ghal zwiemel mill-klassijiet Silver, Bronze u Copper fuq distanza qasira ta’ 2140m. Dawn intrebhu minn Rio Du Gers, Paleo De La Dives u Hotchemin. L-aktar finali mistennija kienet dik Silver. Din kienet wahda bilancjata u kumbattuta sat-tmiem. Kien Rio Du … Continue reading

Mark Cuschieri b’aktar rebhiet fl-Italja

F’dawn il-jiem, zwiemel propjeta’ ta’ sidien Maltin qieghed ikollhom diversi successi f’pajjizi Ewropej differenti. Dan l-ahhar kien imiss lil Mark Cuschieri li jkollu successi importanti bi zwiemel tieghu tal-galopp stazzjonati fi Sqallija. Zewg zwiemel minn tieghu, Principe Di Malta u Love In Motion rebhu zewg tigrijiet importanti li saru fil-korsa tal-Mediterran f’Sirakuza fuq distanza qasira. … Continue reading

Pat De Fontaine triumphs in VOB Grand Final

As expected, the VOB Grand Final for class Premier trotters on a short distance of 2140m was the main attraction on Friday’s card. This Grand Final was won by French Pat De Fontaine under the guidance of Noel Baldacchino and formed part of the 31st meeting of the season made up of nine races all … Continue reading

L-ewwel rebha ghal Pedro Vici fit-tigrija ewlenija

L-aktar tigrija importanti li saret il-Gimgha fil-ghaxija fil-korsa tal-Marsa waqt it-tletin laqgha tas-sena kienet wahda tal-klassi Premier fuq distanza qasira ta’ 2140m. Din intrebhet mill-Franciz Pedro Vici misjuq minn Johan Axisa. Il-programm ikkonsista minn disa’ tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott. Tlettax kienu z-zwiemel li hadu sehem fit-tigrija Premier. Bidu tajjeb kellha d-debba Chiara Sisu (Melvin … Continue reading

Zalgado Transs R wins Sette Giugno Cup

German eight year old, Zalgado Transs R, driven by Nicholas Bonello, won Saturday’s major event at the Marsa Racetrack. This was the Sette Giugno Championship final for class Premier trotters on a short distance of 2140m. This final formed part of the 27th meeting of the season made up of nine races all for trotters. … Continue reading

It-tieni success ta’ Pat De Fontaine fit-tigrija ewlenija

L-aktar tliet tigrijiet importanti li saru l-Gimgha fil-ghaxija fil-korsa tal-Marsa kienu zewg semi finali u heat minn zewg kampjonati ghal zwiemel Francizi fuq distanza qasira ta’ 2140m. Dawn ghamlu parti mill-25 programm tas-sena fuq ghaxar tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott. Iz-zewg semi finali kienu mill-Prix De Caen ghal zwiemel tal-klassi Copper u l-heat kienet mill-Prix … Continue reading

Rebha Olandiza fil-kampjonat internazzjonali

L-Olandiza Samantha Stolker rebhet l-edizzjoni 2014 tal-kampjonat internazzjonali ghal sewwieqa nisa li saret il-Gimgha fil-ghaxija fil-korsa tal-Marsa. Dan il-kampjonat kien organizzat fuq zewg heats fuq distanza ta’ 2140m. Fih hadu sehem tnax -il sewwieq minn diversi pajjizi Ewropej b’Malta tkun rapprezentata minn Lorraine Cunningham. Il-programm tal-Gimgha kien jikkonsisti minn ghaxar tigrijiet tat-trott. Is-sewwieqa li ppartecipaw … Continue reading

L-ewwel rebha f’Malta ghal Gold As Good

Is-sittax –il laqgha tal-istagun saret is-Sibt wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa kienet tikkonsisti biss minn seba’ tigrijiet, sitta tat-trott u wahda tal-galopp. Fl-assenza ta’ tigrijiet tal-oghla klassi Premier spikkaw l-aktar tigrija tal-galopp fuq distanza qasira ta’ 1250m u ohra tat-trott tal-klassi Gold. Dawn intrebhu minn Gold As Good u Zandina Boshoeve rispettivament b’Rodney Gatt itemm l-ahjar … Continue reading

Jinghata bidu ghall-kampjonat tal-klassi Silver

Is-Sibt wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa nghata l-bidu ghall-kampjonat Ray Auto Dealer Challenge Cup ghal zwiemel tal-klassi Silver. Dan permezz ta’ hames heats fuq distanza qasira ta’ 2140m u li kienu jaghmlu parti mit-tmien laqgha tas-sena li nkludiet tmien tigrijiet tat-trott. Mill-heats silver ghoxrin ziemel ghaddew ghas-semi finali. Fl-ewwel wahda, Lucas Ness (Mario Farrugia), li kien … Continue reading

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives