//
archives

Mument

This category contains 69 posts

Absolut Spender u Shakira Trot jittrijonfaw fil-Premier

L-44 programm tas-sena li sar il-Gimgha fil-ghaxija fil-korsa tal-Marsa kellu jkun wiehed mill-aktar interessanti, izda sfortunatament kellu jitwaqqaf hesrem qabel il-bidu tal-ahhar tigrija minhabba l-kundizzjoni tal-korsa, li hzienet mhux ftit minhabba x-xita kontinwa li nizlet ftit minuti qabel. Issa t-tigrija posposta se ssir illum u tkun l-ahhar wahda tal-gurnata. Intant il-programm tal-Gimgha mhux biss inkluda … Continue reading

Sal-lum Varenne ghadu ahjar minn Ready Cash

Dan hu l-artiklu tieghi fir-rubrika Trott u Galopp li deher fil-gazzetta Il-Mument il-Hadd 29 ta’ Settembru 2013 Dan l-ahhar fil-kamp tat-tigrijiet internazzjonali qamet diskussjoni dwar min hu l-ahjar ziemel bejn it-Taljan Varenne li gie rtirat ftit tas-snin ilu u l-Franciz Ready Cash, li bhalissa hu kkunsidrat fost l-aqwa zwiemel fil-kontinent taghna. F’din id-diskussjoni intalbet ukoll … Continue reading

Ir-rivelazzjoni Okilaibo rebbieh ta’ zewg finali ewlenin

Dan huwa l-artiklu tieghi li deher illum fil-gazzetta Il-Mument bhala parti mir-rubrika Trott u Galopp Wiehed miz-zwiemel rivelazzjoni matul l-ewwel parti ta’ dan l-istagun kien certament il-Franciz Okilaibo. Dan iz-ziemel ta’ hdax –il sena, iben l-istaljun Ukir de Jemma, rnexxilu jirbah zewg finali ewlenin f’temp ta’ ftit gimghat biss. Dawn kienu l-Prix de Vincennes ghal … Continue reading

Label Chouan jittrijonfa bla tbatija fil-Premier

Misjuq minn David Ellul, il-Gimgha fil-ghaxija l-Franciz Label Chouan rebah it-tigrija ewlenija li saret fil-korsa tal-Marsa. Din kienet wahda tat-trott riservata ghal zwiemel tal-klassi Premier u kienet taghmel parti mill-35 laqgha tal-istagun fuq hdax –il tigrija kollha tat-trott fuq distanza twila ta’ 2640m. Noel Baldacchino temm l-ahjar sewwieq bi tliet rebhiet. Sittax kienu z-zwiemel li … Continue reading

Demis Zammit in Hungarian National Gallop

Nemzeti Vagta in Budapest is an equestrian festival packed with culture, fun and excitement that is held annually in Heroes’ Square which is one of the largest touristic attractions of the city. First held in 2008, this year’s appointment is for next weekend between the 20th and 22nd September. For the first time, the Malta … Continue reading

Ready Cash jerga jibbrilla f’Vincennes

Dawn huma z-zewg artikli tieghi li dehru llum fil-gazzetta ta’ kull nhar ta’ Hadd Il-Mument Is-Sibt li ghadda l-popolari Franciz Ready Cash rega bbrilla fil-korsa ta’ Vincennes f’Parigi fi Franza. Minghajr tbatija rnexxilu jittrijonfa fil-finali tal-European Trotting Masters, tigrija li saret fuq distanza ta’ 2700m u kellha bidu bil-waqqaf. Ready Cash, taht il-gwida tas-solitu Franck … Continue reading

Nicos De Peneme jirbah fil-klassi Premier

Wara waqfa ta’ ftit gimghat, il-Gimgha fil-ghaxija fil-korsa tal-Marsa tkompla l-istagun 2013, bl-34 programm tas-sena fuq hdax –il tigrija. Ghaxra minn dawn kienu riservati ghal zwiemel tat-trott filwaqt li t-tigrija l-ohra kienet miftuha ghal zwiemel tal-galopp. Mit-tigrijiet tat-trott, li saru fuq distanza qasira ta’ 2140m, spikkat dik riservata ghal dawk tal-klassi Premier u li ntrebhet … Continue reading

Kolgjini b’success iehor fid-Derby Zvediz

Dan hu l-artiklu tieghi li deher illum fir-rubrika Trott u Galopp fil-gazzetta l-Mument. Il-Hadd li ghadda fil-korsa ta’ Jagersro fl-Izvezja saret l-edizzjoni ta’ din is-sena tad-derby Svediz ghall-aqwa zwiemel ta’ erba’ snin fuq distanza twila ta’ 2640m. Din it-tigrija kellha bidu bil-karozza tat-tluq u fiha temm rebbieh is-sewwieq ta’ dixxendenza Albaniza Lutfi Kolgjini permezz ta’ … Continue reading

Rebha ghal Timoko, Qwidil impressjonanti

Dan huwa l-artiklu tieghi ppublikat illum fil-gazzetta Il-Mument fir-rubrika Trott u Galopp Il-gimgha li ghaddiet, fil-korsa ta’ Cagnes Sur Mer fi Franza saret it-tigrija nternazzjonali Gran Prix de Conseil General Des Alpes fuq distanza ta’ mil u bil-bidu bil-karozza tat-tluq. Din it-tigrija kellha premju totali ta’ E180,000. Fiha, kif hafna stennew, hareg rebbieh wiehed mill-aqwa … Continue reading

L-Awstralja tfakkar il-mewt ta’ jockey promettenti

Dan kien l-artiklu tieghi fil-gazzetta tal-lum Il-Mument – Dan l-ahhar fl-Awstralja tilfet hajjitha l-jockey Simone Montgomerie. Dan wara li din waqghet waqt tigrija li kienet qieghed issir fil-korsa ta’ Darwin. Montgomerie, ta’ 26 sena, kienet fost ta’ quddiem biz-ziemel taghha Riahgrand, sakemm tilfet il-bilanc u waqghet minn fuq iz-ziemel madwar mitt metru mit-tmiem. In-National Jockeys’ … Continue reading

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives