//
Il-veterinarju ta’ Varenne jerġa’ f’Malta

Dottor Pio Iannarelli, il-veterinarju taz-ziemel leggendarju Taljan Varenne, se jkun Malta bejn il-Gimgha 11 u l-Hadd 13 ta’ Jannar 2013. Iannarelli kien important fis-successi li kellu Varenne meta ftit tas-snin ilu kien rebah l-aqwa tigrijiet fid-dinja fosthom il-Prix d’Amerique, l-Elitloppet, il-Finlandja Ajo, il-World Cup Trot u l-Gran Premio Lotteria d’Agnano.

Bhala veterinarju matul is-sena, Iannarelli jahdem mhux biss l-Italja izda anki Franza, Zvezja, Kanada u Stati Uniti. Waqt li se jkun Malta hu se jinvista xi zwiemel ta’ sidien Maltin. Dawk is-sidien interessati li Dottor Iannarelli jaralhom iz-ziemel huma mitluba li jcemplu lil Kenneth Vella fuq 79487838 halli jaghtihom aktar informazzjoni.

Dottor Pio Iannarelli

Dottor Pio Iannarelli

Advertisements

Comments are closed.

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives

Advertisements