//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Times of Malta, Trot

Quartz De Vindecy wins top final

Carmelo Farrugia winning the Premier race final with Quartz De Vindecy (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communication)

Carmelo Farrugia winning the Premier race final with Quartz De Vindecy (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communication)

Driven by Carmelo Farrugia, Quartz De Vindecy won yesterday’s major event at the Marsa Racetrack. This was the Prix De Ile De France final for French trotters coming from class Premier on a long distance of 2640m. This formed part of the 57th and last meeting of the official season made up of ten races all for trotters.

Eleven horses lined up for the class Premier final. Before the official start, one of the favourites, Uhal Berven, was scratched by its owners. Sage De Gueriniere (Andrew Farrugia) set the early pace, opening a small lead from Quiet Du Chene (Mario Fenech) and Ricky Rock (Clint Vassallo). However, with 600m to go it was Quartz De Vindecy (Carmelo Farrugia) which started to up its pace from the outside and took the lead 400m to the finishing line. Quartz De Vindecy registered its second win of the season easily by two lengths from Tennis d’Anjou (Charles Degiorgio), Tino La Ravelle (Charles Camilleri) and Sage De Gueriniere. Quiet Du Chene finished in fifth place. The winning horse clocked an average time of 1.17.4” per kilometer.

Yesterday’s card included also four other finals for French trotters. These were the Prix De Normandie for class Gold trotters, the Prix De Cote d’Azur for class Silver, the Prix De Bretagne for class Bronze trotters and the Prix De Val De Loire final for class Copper trotters. Favourite Sephiro Flam (Clint Vassallo) had to go all the way in the final straight of the class Gold final to cruise to its sixth win of the year and its third in a row from Tango De La Manza (Brian Zammit). Tempo Boy (Michael Ellul), Quartz Pierji (Carmelo Farrugia) and Spirit Des Logos (Carmelo Agius) also obtained a positive place.

Another favourite, Simons Rose (Noel Baldacchino) produced a burst of pace midway through the final straight of the class Silver final to cross the finish line first ahead of Turbot De Renier (Ivan Bilocca) and Sillon Du Breuil (Rodney Gatt). Tsardiem (Julian Farrugia) and Ultime Des Racques (Clint Vassallo) claimed the other top five positions. For Simons Rose this was its sixth win in Malta and its fourth in a row.

In the class Bronze final, the early leader, Atout De Carriere (Michael Sultana), ran out of steam midway through the final straight. Eventually this six year old trotter was overtaken by Quid De Belle Vue (Charles Camilleri) which secured its fourth win of the year from Scoop Pellois (Mario Farrugia). Voila Dry (Ivan Bilocca) and Rikita Du Moulin (Jeffrey Said) followed behind in that order.

A keen duel between two trotters developed in the final straight of the class Copper final. It was Bengali De Larre (Noel Baldacchino) which sealed its second win in Malta from Akemi (Clive Gerada). Valentino De Monti (Nathaniel Barbara), Uranos (Tony Demanuele) and Baptiste Menuet (Mark Desira) finished respectively in third, fourth and fifth place.

The presentation of the trophies to the winners was carried out by Mr Edwin Borg MRC Chairman, Ms Emmanuelle Morvillers on behalf the French Association Le Trot and Mr Franco Degabriele, official of the betting company Izibet.

Yesterday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 1640m. 1. Enjos TS (Kurt Saliba) – 1.18.5”

Race 2. Class Bronze. Dist – 1640m. 1. Rothko Inn Ronco (Charles Farrugia) – 1.18”

Race 3. Class Bronze. Dist – 1640m. 1. Ricciola Jet (Rodney Gatt) – NTR

Race 4. Class Gold. Dist – 1640m. 1. The Candyman (Michael Sultana) – 1.16.9”

Race 5. Class Silver. Dist – 1640m. 1. Une De Clopeau (Rodney Gatt) – 1.16.2”

Race 6. Prix De Val De Loire Final. Class Copper. Dist – 2640m. 1. Bengali De Larre (Noel Baldacchino) – 1.20.5”

Race 7. Prix De Bretagne Final. Class Bronze. Dist – 2640m. 1. Quid De Belle Vue (Charles Camilleri) – 1.20.6”

Race 8. Prix De Ile De France Final. Class Premier. Dist – 2640m. 1. Quartz De Vindecy (Carmelo Farrugia) – 1.17.4”

Race 9. Prix De Normandie Final. Class Gold. Dist – 2640m. 1. Sephiro Flam (Clint Vassallo) – 1.17.6”

Race 10. Prix De Cote d’Azur Final. Class Silver. Dist – 2640m. 1. Simons Rose (Noel Baldacchino) – 1.18.1”

Quartz De Vindecy jirbah il-finali ewlenija

Il-bierah fil-korsa tal-Marsa niezel is-siparju fuq is-sensiela ta’ kampjonati ghal zwiemel Francizi li kienu qieghed ikunu organizzati mill-Malta Racing Club bl-ghajnuna tal-assocjazzjoni Franciza Le Trot. Dawn il-kampjonati saru fuq distanza twila ta’ 2640m u b’kollox saru hames finali ghal zwiemel Francizi. Dawn ghamlu parti mis-57 laqgha tal-istagun fuq ghaxar tigrijiet kollha ghal zwiemel tat-trott. Il-finali ewlenija, dik tal-klassi Premier, intrebhet minn Carmelo Farrugia u Quartz De Vindecy.

L-aktar finali kienet il-Prix De Ile De France ghal zwiemel tal-klassi Premier u fiha grew b’kollox hdax -il zwiemel. Dan wara li fl-ahhar hin gie skraccjat wiehed mill-favoriti, Uhal Berven. Kien Sage De Gueriniere (Andrew Farrugia) l-aktar li beda b’sahhtu wara l-bidu ufficjali tat-tigrija. Matul l-ewwel metri dan fetah vantagg zghir minn Quiet Du Chene (Mario Fenech) u Ricky Rock (Clint Vassallo). Madankollu t-tigrija hadet svolta ohra 700m mit-tmiem. Dan meta Carmelo Farrugia pogga fuq in-nahha ta’ barra lil Quartz De Vindecy sakemm dan baqa’ biex mar quddiem 400m mit-tmiem.

Quartz De Vindecy irnexxilu jiehu t-tieni rebha tas-sena facilment b’zewg tulijiet u nofs minn Tennis d’Anjou (Charles Degiorgio) u Tino La Ravelle (Charles Camilleri). Sage De Gueriniere kellu jikkuntenta bir-raba’ post b’Quiet Du Chene jispicca fil-hames pozizzjoni. Intant iz-ziemel rebbieh kellu medja ta’ 1.17.4” fil-kilometru.

Il-kumplament tal-finali kienu l-Prix De Normandie tal-klassi Gold, il-Prix De Cote d’Azur tal-klassi Silver, il-Prix De Bretagne tal-klassi Bronze u l-Prix De Val De Loire tal-klassi Copper. Fil-finali tal-klassi Gold, il-favorit Sephiro Flam (Clint Vassallo) kellu jithabat mhux ftit f’nofs id-dritta finali biex ixejjen l-isfida ta’ Tango De La Manza (Brian Zammit). Tempo Boy (Michael Ellul), Quartz Pierji (Carmelo Farrugia) u Spirit Des Logos (Carmelo Agius) kellhom ukoll wirja pozittiva. Ghar-rebbieh dan kien is-sitt success tas-sena u t-tielet konsekuttiv.

Kif mistenni, anki favorit iehor, Simons Rose (Noel Baldacchino) ma falliex milli jiehu s-sitt rebha f’Malta u r-raba’ wahda konsekuttiva fil-finali tal-klassi Silver. Dan kellu sprint qawwi tul l-ahhar 500m li waslu ghal dan is-success. Dan quddiem Turbot De Renier (Ivan Bilocca), Sillon Du Breuil (Rodney Gatt), Tsardiem (Julian Farrugia) u Ultime Des Racques (Clint Vassallo).

Atout De Carriere (Michael Sultana) li kien ghal hafna hin quddiem waqt il-finali tal-klassi Bronze, ceda kollox f’nofs id-dritta finali. Kien f’dak il-hin li dan iz-ziemel inqabez fost l-ohrajn minn Quid De Belle Vue (Charles Camilleri) li bi ftit akkwista r-raba’ rebha tas-sena quddiem Scoop Pellois (Mario Farrugia). Atout De Carriere kellu jikkuntenta bit-tielet post u kien segwit minn Voila Dry (Ivan Bilocca) u Rikita Du Moulin (Jeffrey Said).

Il-finali tal-klassi Copper kienet ikkaratterizzata minn dwell akkanit fl-ahhar metri bejn Bengali De Larre (Noel Baldacchino) u Akemi (Clive Gerada). Kien tal-ewwel li ha t-tieni rebha f’Malta, b’Valentino De Monti (Nathaniel Barbara) u Uranos (Tony Demanuele) jidhlu warajhom f’dik l-ordni. Baptiste Menuet (Mark Desira) dahal fil-hames post. Dan kien success iehor importanti ghal Baldacchino li din is-sena temm l-ahjar sewwieq tal-istagun.

Il-prezentazzjoni lir-rebbieha ta’ dawn il-finali tmexxiet minn Emmanuelle Morvillers f’isem l-assocjazzjoni Franciza Le Trot flimkien mas-sinjuri Edwin Borg, Chairman tal-Malta Racing Club u Franco Degabriele f’isem il-kumpanija lokali tal-imhatri Izibet.

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 1640m. 1. Enjos TS (K. Saliba) Hin – 2.08.8” (1.18.5”) 2. Darco As (F. Tanti) 3. Clarito (M. Debono) 4. Ywema’s Pine (G. Attard)

II Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 1640m. 1. Rothko Inn Ronco (Ch. Farrugia) Hin – 2.08” (1.18”) 2. Leja Ni Macay (R. Gatt) 3. Crazy Leg (E. Attard) 4. Agadir (J. Vella)

III Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 1640m.1. Ricciola Jet (R. Gatt) Hin – NTR 2. Oleggio (B. Camilleri) 3. Rosy Lor (N. Baldacchino) 4. Ugolin Du Rib (K. Gialanze’)

IV Tigrija. Klassi Gold. Dist – 1640m. 1. The Candyman (M. Sultana) Hin – 2.06.2” (1.16.9”) 2. Cowboy Party (J.C. Pace) 3. Owens Gar (R. Gatt) 4. Ronson Cloc (C. Farrugia)

V Tigrija. Klassi Silver. Dist – 1640m. 1. Une De Clopeau (R. Gatt) Hin – 2.04.9” (1.16.2”) 2. Broslatts Boy (C. Vassallo) 3. Tsar Picoulerie (C. Debono) 4. Sandro Du Reverdy (E. Bezzina)

VI Tigrija. Finali Prix De Val De Loire. Klassi Copper. Dist – 2640m. 1. Bengali De Larre (N. Baldacchino) Hin – 3.32.5” (1.20.5”) 2. Akemi (C. Gerada) 3. Valentino De Monti (N. Barbara) 4. Uranos (T. Demanuele) 5. Baptiste Menuet (M. Desira)

VII Tigrija. Finali Prix De Bretagne. Klassi Bronze. Dist – 2640m. 1. Quid De Belle Vue (C. Camilleri) Hin – 3.32.7” (1.20.6”) 2. Scoop Pellois (M. Farrugia) 3. Atout De Carriere (M. Sultana) 4. Voila Dry (I. Bilocca) 5. Rikita Du Moulin (J. Said)

VIII Tigrija. Finali Prix De Ile De France. Klassi Premier. Dist – 2640m. 1. Quartz De Vindecy (C. Farrugia) Hin – 3.24.2” (1.17.4”) 2. Tennis d’Anjou (C. Degiorgio) 3. Tino La Ravelle (C. Camilleri) 4. Sage de Gueriniere (A. Farrugia) 5. Quiet Du Chene (M. Fenech)

IX Tigrija. Finali Prix De Normandie. Klassi Gold. Dist – 2640m. 1. Sephiro Flam (C. Vassallo) Hin – 3.24.8” (1.17.6”) 2. Tango De La Manza (B. Zammit) 3. Tempo Boy (M. Ellul) 4. Quartz Pierji (C. Farrugia) 5. Spirit Des Logos (C. Agius)

X Tigrija. Finali Prix De Cote d’Azur. Klassi Silver. Dist – 2640m. 1. Simons Rose (N. Baldacchino) Hin – 3.26.2” (1.18.1”) 2. Turbot De Renier (I. Bilocca) 3. Sillon Du Breuil (R. Gatt) 4. Tsardiem (J. Farrugia) 5. Ultime des Racques (C. Vassallo)

Apatija ghall-votazzjoni tar-rapprezentanti

Fi tmiem il-gimgha fl-ufficji tal-Malta Racing Club fil-Marsa saret l-elezzjoni ghat-tliet rapprezentanti tas-sidien u s-sewwieqa fi hdan il-kunsill tal-MRC. Din is-sena din l-elezzjoni kienet konstestata minn hames kandidati biex jigu eletti tlieta minnhom. Dawn kienu Mario Baldacchino, Nicholas Cachia, Brian Zammit, Kevin Debono u Harold Gerada. Madankollu minhabba l-fatt li kienu biss 139 il-membri fi hdan il-club (jew 15.7%) li marru jivvutaw, il-kunsill tal-club hass li jiddikjara din l-elezzjoni bhala wahda mhux valida. Hu mifhum li ghada, waqt laqgha tal-istess kunsill tal-club, se tittiehed id-decizjoni dwar x’se jigri f’din is-sitwazzjoni. Ta’ min wiehed ifakkar li fil-jiem ta’ qabel l-elezzjoni il-kunsill fi stqarrija kien qal li jekk ma jivvutawx 50% tal-membri hu ma kienx se jirrispetta din il-votazzjoni u jirriserva d-dritt li jinnomina membri tliet sidien jew sewwieqa li jkun jixtieq hu stess.

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives