//
you're reading...
Horse Racing, Malta, Mument, The Sunday Times of Malta, Trot

Zalgado Transs R wins Sette Giugno Cup

Action from the Sette Giugno Championship final for class Premier trotters.

Action from the Sette Giugno Championship final for class Premier trotters.

German eight year old, Zalgado Transs R, driven by Nicholas Bonello, won Saturday’s major event at the Marsa Racetrack. This was the Sette Giugno Championship final for class Premier trotters on a short distance of 2140m. This final formed part of the 27th meeting of the season made up of nine races all for trotters.

Nine horses took part in the class Premier final. As expected, it was favourite Cloria Victis (Charles Degiorgio) which made the fastest start, opening a small lead from Yanantin Boko (Darren Mizzi) and New Star DK (Noel Baldacchino). But Cloria Victis was unable to keep up the pace till the end and with some 300m to go this Swedish trotter ran out of steam and started also to slow down. It was overtaken by Vejby Boom (Charles Camilleri) which past the post first by a length from Zalgado Transs R (Nicholas Bonello). However, few minutes later the racing stewards decided to disqualify Vejby Boom for breaking in the final metres and the win was awarded to Zalgado Transs R. Cloria Victis, Zandina Boshoeve (Paul Galea) and Vanmaker Limburgia (Cliferty Calleja) completed the top four order.

At the end of this final, MRC Chairman Dr Matthew Brincat presented the Sette Giugno Championship trophy to Nicholas Bonello and to his father Angelo, driver and owner respectively of Zalgado Transs R. The winning horse obtained its third win of the year in an excellent average time of 1.13.7” per kilometer.

In the first class Gold race of the card, Quel Homme (Noel Baldacchino) dashed strongly from the outside around 500m from the finishing line and took the lead midway through the final straight. Quel Homme secured its first win in Malta easily by three lengths from Quid D’Aliermont (Charles Camilleri) and Italian Los Angeles (Josef Farrugia). Niky Du Donjon (Joe Vella) finished fourth.

Veikko Hornline (Julian Farrugia) led all the way in the second class Gold race of the programme. This Swedish trotter also notched to its first win of the season from Quermes Rush (Noel Baldacchino). Qadjar Turgot (Mark Mifsud) and Quicker Magoda (Brian Hili) ended respectively in third and fourth place.

Saturday’s card included also two races for class Silver trotters. There was a close finish in the first class Silver race between Livi Dida (Tyler Mifsud), which upped its pace midway through the distance and Pilote De Nganda (James Carabott) which increased its speed in the final metres. The win was awarded to the latter after that the photofinish was consulted by the racing stewards. For Pilote De Nganda this was its first win of the season.

Rapide Du Matin (Charles Camilleri) had to go all out in the last metres of the second class Silver race in order to obtain its first win in Malta. Foot Stompin Music (Kerstin Galea), Damita (Marco Debono) and Reveal Champ Blanc (Tony Cauchi) also obtained a good place.

Another meeting at the Marsa Racetrack will be held Sunday afternoon. The programme will also consist of nine races and will include the 2014 edition of the Mediterranean Derby for flat horses on a distance of 1750m. The first race should start at 1.45pm.

Saturday’s winners.

Race 1. Class Copper. Dist – 2140m. 1. Claude Carnevale (Frencu Cassar) – 1.16.5”

Race 2. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Pilote De Nganda (James Carabott) – 1.16.5”

Race 3. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Otas Fighter (Jesmar Gafa’) – 1.17”

Race 4. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Quel Homme (Noel Baldacchino) – 1.14.1”

Race 5. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Mystic River (Felix Casha) – 1.16.7”

Race 6. Class Bronze. Dist – 2140m. 1. Seignuer Du Dropt (Michael Sultana) – 1.16.9”

Race 7. Sette Giugno Championship Final. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Zalgado Transs R (Nicholas Bonello) – 1.13.7”

Race 8. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Veikko Hornline (Julian Farrugia) – 1.15.9”

Race 9. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Rapide Du Matin (Charles Camilleri) – 1.16.3”

Zalgado Transs R jirbah il-finali Premier

Misjuq minn Nicholas Bonello, il-Germaniz Zalgado Transs R rebah it-tigrija ewlenija li saret is-Sibt wara nofsinhar fil-korsa tal-Marsa. Din kienet il-finali tal-kampjonat tas-Sette Giugno ghal zwiemel tal-klassi Premier fuq distanza qasira ta’ 2140m, finali li kienet taghmel parti mis-27 laqgha tas-sena fuq disa’ tigrijiet tat-trott.

Fil-finali Premier grew b’kollox disa’ zwiemel u hekk kif inghata l-bidu ufficjali osservajna lil numru ta’ zwiemel jibdew veloci u jissieltu ghall-kmand. Eventwalment kien il-favorit Cloria Victis (Charlers Degiorgio) li mar quddiem u fetah vantagg zghir minn Yanantin Boko (Darren Mizzi) u New Star DK (Noel Baldacchino). Dawn kienu kontinwament segwiti minn Zalgado Transs R (Nicholas Bonello). Izda hekk kif iz-zwiemel daru biex jaffrontaw id-dritta finali, Cloria Victis beda’ jnaqqas mill-giri u dlonk inqabez minn Vejby Boom (Charles Camilleri) li rajnih jaqsam il-linja finali l-ewwel b’tul minn Zalgado Transs R. Izda aktar tard il-gurija skwalifikat lil Vejby Boom minhabba li skont hi, dan biddel il-pass fl-ahhar metri u r-rebha nghatat lit-tieni pjazzat Zalgado Transs R. Cloria Victis, Zandina Boshoeve (Paul Galea) u Vanmaker Limburgia (Cliferty Calleja) temmew warajh f’dik l-ordni.

Hekk kif hareg ir-rizultat ufficjali, Dr Matthew Brincat, Chairman tal-Malta Racing Club, ippremja lil Nicholas Bonello u lil missieru Angelo, is-sewwieq u s-sid rispettivament taz-ziemel rebbieh. It-tielet rebha ta’ Zalgado Transs R waslet f’medja tajba ta’ 1.13.7” fil-kilometru.

Quel Homme (Noel Baldacchino) beda’ l-assalt tieghu fuq in-nahha ta’ barra 500 mit-tmiem tal-ewwel tigrija Gold. Dan mar quddiem hekk kif iz-zwiemel bdew jaffrontaw id-dritta finali u ha l-ewwel rebha fi xtutna facilment bi tliet tulijiet minn Quid D’Aliermont (Charles Camilleri) u t-Taljan Los Angeles (Josef Farrugia). Niky Du Donjon (Joe Vella) kellu wkoll wirja tajba bi pjazzament fir-raba’ pozizzjoni.

Fit-tieni tigrija Gold, Veikko Hornline (Julian Farrugia) kien il-hin kollu quddiem u ma falliex milli jiehu l-ewwel rebha stagonali quddiem Quermes Rush (Noel Baldacchino). Qadjar Turgot (Mark Mifsud) u Quicker Magoda (Brian Hili) dahlu fit-tielet u r-raba’ post rispettivament.

Il-programm inkluda wkoll zewg tigrijiet tal-klassi Silver. L-ewwel wahda kienet ikkaratterizzata minn dwell interessanti bejn Livi Dida (Tyler Mifsud), li kien ghal hafna hin quddiem u Pilote De Nganda (James Carabott) li kellu sprint qawwi fl-ahhar metri. Bi ftit ir-rebha hadha Pilote De Nganda li rregistra l-ewwel success stagonali. Sprint qawwi 300m mit-tmiem wassal lil Rapide Du Matin (Charles Camilleri) biex jakkwista l-ewwel rebha fi gziritna fit-tieni tigrija Silver. Dan minn Foot Stompin Music (Kerstin Galea).

Esmeralda Grima, permezz ta’ Rosey, rebhet tigrija mizjuda ghal ponijiet Shetland misjuqa minn tfal fuq distanza ta’ 700 metru.


Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Copper. Dist – 2140m. 1. Claude Carnevale (F. Cassar) Hin – 2.43.7” (1.16.5”) 2. Hotchemin (W. Spiteri) 3. Ballad Ribb (T. Demanuele) 4. Jens (A. Magro)

II Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Pilote De Nganda (J. Carabott) Hin – 2.43.7” (1.16.5”) 2. Livi Dida (T. Mifsud) 3. Udice Boko (T. Cauchi) 4. Pema (Ch. Farrugia)

III Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Otas Fighter (J. Gafa’) Hin – 2.44.7” (1.17”) 2. Above Roland (G. Attard) 3. Cullinan Diamond (T. Demanuele) 4. Miskos Abies (T. Tanti)

IV Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Quel Homme (N. Baldacchino) Hin – 2.38.6” (1.14.1”) 2. Quid D’Aliermont (C. Camilleri) 3. Los Angeles (Jos. Farrugia) 4. Niky Du Donjon (J. Vella)

V Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Mystic River (F. Casha) Hin – 2.44.2” (1.16.7”) 2. Loustic D’Anjou (J. Farrugia) 3. Bep Swagerman (A. Polidano) 4. Adream Wish (J. Gafa’)

VI Tigrija. Klassi Bronze. Dist – 2140m. 1. Seigneur Du Dropt (M. Sultana) Hin – 2.44.6” (1.16.9”) 2. Mint Condition (J. Vassallo) 3. Schejken Bill (Ch. Farrugia) 4. Notice As (C. Caruana)

VII Tigrija. Finali Kampjonat Sette Giugno. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Zalgado Transs R (N. Bonello) Hin – 2.37.7” (1.13.7”) 2. Cloria Victis (C. Degiorgio) 3. Zandina Boshoeve (P. Galea) 4. Vanmaker Limburgia (C.
Calleja)

VIII Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Veikko Hornline (J. Farrugia) Hin – 2.42.4” (1.15.9”) 2. Quermes Rush (N. Baldacchino) 3. Qadjar Turgot (M. Mifsud) 4. Quicker Magoda (B. Hili)

IX Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Rapide Du Matin (C. Camilleri) Hin – 2.43.3” (1.16.3”) 2. Foot Stompin Music (K. Galea) 3. Damita (M. Debono) 4. Reveal Champ Blanc (T. Cauchi)

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives