//
you're reading...
Horse Racing, In-Nazzjon, Malta, Paris, Times of Malta, Trot

Pronostic De Neige wins class Premier race

Pronostic De Neige (Johan Axisa) the winner of the class Premier race on Sunday (Photo In-Nazzjon - Media.Link Communications)

Pronostic De Neige (Johan Axisa) the winner of the class Premier race on Sunday (Photo In-Nazzjon – Media.Link Communications)

Driven by Johan Axisa, French Pronostic De Neige won Sunday’s major event, the class Premier race on a short distance of 2140m. This race formed part of the 2nd Winter meeting made up of six races all for trotters all on a short distance.

Thirteen horses lined up for the class Premier race. Pronostic De Neige started to increase its speed with a lap to go and driven by Johan Axisa took the lead around 500m from the finishing line. This French trotter secured its first win of the year from B.W.L. Champion (Noel Baldacchino) and Quattro d’Airline (Cliferty Calleja). Swedish newcomer Vasterbo Paradise (Claudio Refalo) had a good debut in Malta when finishing in fourth place. The winner clocked an average time of 1.15.7” per kilometer.

Sunday’s card included also two races for class Gold trotters. In the first class Gold race, Qurieux Du Ponchet (Noel Baldacchino) upped its pace around 400m from the end and past the post first by half length from Prince Gaillard (Charles Camilleri) and Midnight Passion (Eric Bezzina). Markus Klipp (Darren Mizzi) finished fourth.

Young driver Redent Magro put Netter Williams in the final straight of the second class Gold race. This trotter triumphed easily by two lengths from Pepita Ans (Rodney Gatt), Argus Hanover (Noel Baldacchino) and Cowboy Party (Chris Cassar).

Sunday’s winners.

Race 1. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Starfirefinnfemfel (Julian Farrugia) – 1.18.2”

Race 2. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Quersis (Bertrand Gatt) – 1.19.5”

Race 3. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Qurieux Du Ponchet (Noel Baldacchino) – 1.16.7”

Race 4. Class Gold. Dist – 2140m. 1. Netter Williams (Redent Magro) – 1.17”

Race 5. Class Premier. Dist – 2140m. 1. Pronostic De Neige (Johan Axisa) – 1.15.7”

Race 6. Class Silver. Dist – 2140m. 1. Udice Boko (Charles Camilleri) – 1.18.8”


Up And Quick steals limelight in Paris

The 94th edition of the prestigious Gran Prix d’Amerique race was held Sunday afternoon at the Vincennes racetrack in Paris. As in the previous years, eighteen horses lined up for this race which is considered one of the major events in the international trotting calendar. This year it was French Up And Quick which managed to triumph in the Gran Prix d’Amerique organised on a long distance of 2700m under the guidance of Jean Michel Bazire.

It was Swedish Mosaique Face (Pierre Vercuysse) which stormed ahead after the official start of the race. During the first metres, this horse opened a half length lead from Italian Napoleon Bar (Enrico Bellei), Up And Quick (Jean Michel Bazire) and American Solvato (Orjan Kihlstrom). However with 600m to go Mosaique Face started to slow down and was overtaken by Up And Quick which triumphed easily by a length from Voltigeur De Myrt (Gabriele Gelormini) and Timoko (Bjorn Goop). Uhlan Du Val (Cedric Megissier) had also a very good performance, ending in fourth place.

Up And Quick clocked a good average time of 1.12.2” per kilometer. Meanwhile this was Bazire’s third win in this prestigious race. He had also won the 1999 edition with American mare Moni Maker and the 2004 edition with French Kesaco Phedo.

Memorable weekend for Maltese owners

This weekend of international races at Vincennes Racetrack will certainly remain a memorable one for a number of Maltese owners. Last Thursday, French Rionero (Eric Raffin), won the Prix La Valette on a short distance of 2100m. This horse was owned by Andre’ Farrugia and Steve Ciangura.

On Saturday it was Swedish Rooibos which under the guidance of Swedish driver Bjorn Goop won the international Prix Ready Cash race on a long distance of 2850m. This horse is owned by Josef Cassar. During the same meeting another horse owned by Darren Mizzi and David Attard and trained in France by Charles Degiorgio, Danish Mils You Love, finished second in the International Race for Amateur Drivers on a short distance of 2100m. This horse was driven by Dutch Jaap Terstal.

Sunday it was Ivan and Etienne Carabott’s Swedish mare Moving On which won the Prix Helen Johansson on a short distance of 2100m. This mare was driven by Franck Nivard.

Pronostic De Neige fi klassi ghalih fil-Premier

It-tieni laqgha tal-istagun li saret il-Hadd wara nofsinhar fil-Marsa kienet tikkonsisti biss minn sitt tigrijiet tat-trott fuq distanza qasira ta’ 2140m. L-aktar mistennija kienet dik tal-klassi Premier u li ntrebhet mill-Franciz Pronostic De Neige misjuq minn Johan Axisa.

Fl-aqwa tigrija tal-gurnata grew b’kollox tlettax –il ziemel. Kien madwar dawra mit-tmiem li Johan Axisa talab liz-ziemel tieghu Pronostic De Neige biex jibda jzid fil-giri. Madwar 500m mit-tmiem, dan iz-ziemel ha kontroll tat-tigrija u ma naqasx milli jiehu l-ewwel rebha stagonali quddiem B.W.L. Champion (Noel Baldacchino) u Quattro d’Airline (Cliferty Calleja). Id-debuttant Vasterbo Paradise (Claudio Refalo) kellu wkoll debutt felici bi pjazzament fir-raba’ pozizzjoni. Ir-rebbieh kellu medja ta’ 1.15.7” fil-kilometru.

Il-programm inkluda wkoll zewg tigrijiet regolari tal-klassi Gold. Fl-ewwel tigrija Gold, Noel Baldacchino talab lill-Franciz Qurieux Du Ponchet biex izid fil-giri madwar 400m mit-tmiem. Dan ma naqasx milli jittrjonfa b’nofs tul minn Prince Gaillard (Charles Camilleri) u Midnight Passion (Eric Bezzina). Markus Klipp (Darren Mizzi) temm ir-raba’.

Sprint qawwi qabel maz-zwiemel bdew iduru ghad-dritta finali wassal lil Netter Williams (Redent Magro) biex jirbah facilment it-tieni tigrija Gold. Dan b’zewg tulijiet minn Pepita Ans (Rodney Gatt), Argus Hanover (Noel Baldacchino) u Cowboy Party (Chris Cassar).

Ir-rizultati kollha.

I Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Starfirefinnfemfel (J. Farrugia) Hin – 2.47.4” (1.18.2”) 2. Paolin De Bannes (N. Baldacchino) 3. Quattro Du Gite (S. Portelli) 4. Quirio Charm (T. Tanti)

II Tigrija.Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Quersis (B. Gatt) Hin – 2.47.9” (1.19.5”) 2. Quiton d’Ouxy (F. Casha) 3. Sherlock Holmes (C. Vassallo) 4. Noble d’Ete (R. Clifton)

III Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Qurieux Du Ponchet (N. Baldacchino) Hin – 2.44.1” (1.16.7”) 2. Prince Gaillard (C. Camilleri) 3. Midnight Passion (E. Bezzina) 4. Markus Klipp (D. Mizzi)

IV Tigrija. Klassi Gold. Dist – 2140m. 1. Netter Williams (R. Magro) Hin – 2.44.7” (1.17”) 2. Pepita Ans (R. Gatt) 3. Argus Hanover (N. Baldacchino) 4. Cowboy Party (C. Cassar)

V Tigrija. Klassi Premier. Dist – 2140m. 1. Pronostic De Neige (J. Axisa) Hin – 2.41.9” (1.15.7”) 2. B.W.L. Champion (N. Baldacchino) 3. Quattro d’Arline (C. Calleja) 4. Vasterbo Paradise (C. Refalo)

VI Tigrija. Klassi Silver. Dist – 2140m. 1. Udice Boko (C. Camilleri) Hin – 2.48.7” (1.18.8”) 2. Lonshults Erik (J. Farrugia) 3. Zwinger Bobber (R. Gatt) 4. Recif Du Layon (I. Bilocca)

Up And Quick u Bazire jittrijonfaw fl-Amerique

Fil-korsa ta’ Vincennes f’Parigi fi Franza l-Hadd saret il-famuza Gran Prix d’Amerique, ikkunsidrata l-aktar tigrija importanti fil-kalendarju tat-trott mondjali. Din ingriet fuq distanza ta’ 2700m, kellha bidu bil-waqqaf, u b’kollox tmintax –il ziemel ippartecipaw serkin ma’ serkin. Din kienet ukoll l-94 edizzjoni tal-Amerique u ntrebhet mill-favorit Up And Quick misjuq minn Jean Michel Bazire.

Hekk kif inghata l-bidu ufficjali mill-ewwel kien l-Izvediz Mosaique Face (Pierre Vercruysse) li mar quddiem. Dan fetah vantagg zghir mit-Taljan Napoleon Bar (Enrico Bellei), Up And Quick (Jean Michel Bazire) u l-Amerikan Solvato misjuq minn Orjan Kihlstrom. It-tigrija bidlet l-andament madwar 600m mit-tmiem ghax kien f’dak il-mument li

Mosaique Face beda jnaqqas mill-giri u b’Bazire jpoggi lil Up And Quick quddiem. Dan baqa’ jzomm l-ewwel post sal-linja finali meta ttrijonfa b’tul mill-outsider Voltigeur De Myrt (Gabriele Gelormini), Timoko (Bjorn Goop) u Uhlan Du Val (Cedric Megissier).

Ir-rebha ta’ Up And Quick waslet f’medja ta’ 1.12.2” fil-kilometru. Dan iz-ziemel ghandu seba’ snin, huwa mharreg minn Franck Leblanc u propjeta’ tal-istalel Quick Star. Statistikament dan kien it-tielet success ta’ Bazire fl-Amerique wara li kien rebah din it-tigrija prestigjuza anki fl-1999 bl-Amerikana Moni Maker u fl-2004 b’Kesaco Phedo.

Tmiem il-gimgha memorabbli ghal sidien Maltin

Certament dan it-tmiem il-gimgha ta’ tigrijiet internazzjonali f’Parigi se jibqa wiehed memorabbli ghal numru ta’ sidien Maltin. Dan minhabba li zwiemel taghhom kellhom rebhiet importanti u li ghamlu unur ghal pajjizna. Il-Hamis li ghadda kien il-Franciz Rionero li f’idejn Eric Raffin rebah il-Prix La Valette fuq 2100m. Dan iz-ziemel hu propjeta’ ta’ Andre’ Farrugia u Steve Ciangura.

Umbaghad is-Sibt kien l-Isvediz Rooibos, propjeta’ ta’ Josef Cassar li rebah il-Prix Ready Cash fuq 2850m meta misjuq mill-Izvediz Bjorn Goop. Waqt l-istess programm, ziemel imharreg minn Charles Degiorgio, id-Daniz Mils You Love temm it-tieni fit-tigrija tazza nternazzjonali tad-dilettanti meta misjuq mill-Olandiz Jaap Terstal. Dan iz-ziemel hu wkoll propjeta’ Maltija ta’ Darren Mizzi u David Attard. Dan ma kienx kollox ghax il-Hadd ukoll, id-debba Zvediza Moving On, propjeta’ ta’ Etienne u Ivan Carabott, rebhet il-Prix Helen Johansson fuq 2100m. Din kienet misjuqa minn Franck Nivard.

About Kenneth Vella

A horse racing enthusiast and journalist. He started his career in 1992 and today is the main correspondent on horse racing for In-Nazzjon, Il-Mument and the Times of Malta. He also writes on a number of international magazines and produces TV programmes for E22 and TVM.Kenneth is the proud winner of two consecutive awards of the Malta Broadcasting Awards for the best sport programmes with documentaries.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Videos mill-Korsa tal-Marsa

Follow me on
Now over 530 videos!

TIĠRIJIET BISS

Follow Tiġrijiet Biss on
Tiġrijiet Biss kull nhar ta' Tlieta fuq TVM2 fis-7:30 ta' filgħaxija.

Sponsors


Srieken u nġenji ta' żwiemel ġodda u ta' kwalita'. Ċempel lil Etienne fuq 99427820Prodotti Taljani ta' kwalita`
għaż-Żwiemel Tiegħek.
Miġjuba lilkom minn www.kennethvella.com

Prodott ġdid li jinkludi l-Omega 3. Tajjeb kontra l-ifjamazzjoni u jgħin l-artikolazzjoni. Għal aktar tagħrif cempel 79487838.


Archives